Szukasz ubezpieczenia na życie w Uniqa? Sprawdź polisę Plan Ochronny, która umożliwia zabezpieczenie kredytu. Składki zaczynają się już od 55 zł miesięcznie. W ofercie 11 umów dodatkowych. Przeczytaj artykuł i zdecyduj, czy to produkt dla Ciebie.

Czy Uniqa zapewni ochronę, jakiej potrzebuję?

Oprócz głównej umowy na wypadek śmierci ubezpieczony ma możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie terminowe na tę okoliczność, ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci, a także:

  • zabezpieczenie w związku ze śmiercią w następstwie wypadku komunikacyjnego,
  • zabezpieczenie w związku ze śmiercią w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Ponadto w ofercie są standardowe zabezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania, hospitalizacji, operacji i uszczerbku na zdrowiu.

W ramach ubezpieczenia dodatkowego nie ma natomiast ochrony na wypadek niezdolności do pracy – ubezpieczony może jedynie kupić dodatek w postaci przejęcia opłacania składek na tę okoliczność.  

Poznaj szczegóły ubezpieczenia na życie Uniqa

Dodatek do podstawy ubezpieczeniaCzas trwania umowyWiek wstępuSuma ubezpieczeniaDodatkowe informacje
Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnegoMinimum 3 lata, maksymalnie do 75 roku życia18 – 71IndywidualnaOdszkodowanie zostanie wypłacone, jeśli do śmierci dojdzie do 12 miesięcy od wystąpienia wypadku komunikacyjnego.
Poważne zachorowanieMinimum na rok, maksymalnie do 65 roku życia18 – 63 IndywidualnaOdszkodowanie zostanie wypłacone, jeśli ubezpieczony pozostanie przy życiu minimum miesiąc od daty zajścia zdarzenia.
Operacja medycznaMinimum na rok, maksymalnie do 65 roku życia18 – 63IndywidualnaWypłata od 10% do 100% SU w zależności od klasy operacji medycznej. Ubezpieczyciel wyróżnia sześć klas operacji – szczegóły w Załączniku nr 1 do OWU na wypadek operacji medycznej.
Uszczerbek lub uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadkuMinimum 3 lata, maksymalnie do 70 roku życia18 – 68 IndywidualnaOdszkodowanie zostanie wypłacone, jeśli uszczerbek lub uszkodzenia ciała nastąpi w ciągu 12 miesięcy od nieszczęśliwego wypadku, który go spowodował. Wypłata od 1% do 100% SU w zależności od rodzaju i stopnia uszczerbku.
Pobyt w szpitaluMinimum na rok, maksymalnie do 65 roku życia18 – 63 IndywidualnaUbezpieczyciel wypłaca pieniądze maksymalnie za 100 dni pobytu w szpitalu w danym roku polisy. Wypłata wynosi równowartość 1% SU za każdy dzień hospitalizacji w wyniku choroby lub 1% SU za każdy dzień hospitalizacji w celu leczenia obrażeń ciała. 
MediPomoc – świadczenia medyczne i opiekuńcze na wypadek nieszczęśliwego wypadkuMinimum na rok, maksymalnie do 70 roku życia18 – 68 IndywidualnaJeśli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczony może skorzystać maksymalnie z 20 świadczeń wymienionych w OWU.
Tabela 1. Uniqa Plan Ochronny  – szczegóły oferty. Opracowane na podstawie oferty i dokumentów OWU.

Ile kosztują ubezpieczenia na życie Uniqa?

W ramach swojej oferty ubezpieczyciel przewidział minimalne wysokości składek oraz cztery częstotliwości ich opłacania do wyboru. Miesięcznie trzeba się liczyć z kosztem minimum 55 zł. Jeśli zdecydujemy się na opłaty kwartalne, zapłacimy przynajmniej 165 zł, a jeśli co pół roku – 300 zł. Minimalna składka roczna wynosi natomiast 550 zł. 

Należy jednak podkreślić, że są to kwoty składek łącznych, a zatem oznaczają całkowity minimalny koszt dla umowy głównej i umów dodatkowych.

Częstotliwość opłacania składekMinimalna wysokość składki łącznej
Miesięcznie55 zł
Kwartalnie165 zł
Półrocznie300 zł
Rocznie550 zł
Tabela 2. Minimalna wysokość składki łącznej a częstotliwość opłacania składek dla polisy Plan Ochronny Uniqa.

Wysokość sumy ubezpieczenia – czy pokryje zobowiązania kredytowe?

Uniqa nie chwali się widełkami dla sum ubezpieczenia zarówno dla umowy głównej, jak i umów dodatkowych. Trudno więc określić wstępnie przed konsultacją z doradcą, o jaką sumę ubezpieczenia możemy się ubiegać i czy będzie ona w stanie pokryć nasze zobowiązania kredytowe. Warto więc skorzystać z formularza i porozmawiać z agentem ubezpieczeniowym na temat oferty.

Wiadomo jednak, że ubezpieczyciel pozwala na podwyższenie sumy ubezpieczenia w każdym terminie wymagalności składki, jeśli ryzyko ubezpieczeniowe zostanie przez niego zaakceptowane.

Wyłączenia odpowiedzialności w ramach umowy głównej

Uniqa nie wypłaci klientowi pieniędzy z polisy, jeśli do śmierci dojdzie wskutek:

  • działań wojennych lub zbrojnych,
  • świadomego uczestnictwa ubezpieczonego w aktach terroru, przemocy lub zamieszkach. 

Zapisy te nie dotyczą sytuacji, w których właściciel polisy miałby wykonywać obowiązki służbowe, działałby w obronie koniecznej albo w warunkach wyższej konieczności.

Ponadto samobójstwo ubezpieczonego w pierwszych dwóch latach trwania umowy również zwalnia ubezpieczyciela z wypłaty odszkodowania.

Jak kupić ubezpieczenie na życie Plan Ochronny w Uniqa?

Jeśli chciałbyś kupić polisę w Uniqa, możesz to zrobić, zamawiając kontakt z agentem na stronie internetowej Uniqa lub wypełnić prosty formularz na naszej stronie internetowej. Doradca przedstawi Ci ofertę, a także pomoże wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie odpowiadające Twoim potrzebom.

Zastanawiasz się, jak powstawał nasz ranking ubezpieczeń kredytu hipotecznego? Koniecznie przeczytaj artykuł na ten temat.

Klienci mBanku mogą również zapoznać się z ofertą przygotowaną specjalnie dla nich – pisaliśmy o niej osobny artykuł.