Ubezpieczenie na życie do kredytu dla wielu jest smutnym obowiązkiem — nie zawsze musi tak być. W niektórych przypadkach polisa zakupiona u towarzystwa ubezpieczeniowego, a nawet w banku może przynieść nam wiele korzyści. Sprawdź 6 sytuacji, w których ubezpieczenie pożyczki się opłaca! 

Co daje ubezpieczenie na życie przy kredycie?

Wydawałoby się, że ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym to zbędny wydatek – czy na pewno? Biorąc kredyt na kilkadziesiąt lat, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co przyniesie nam przyszłość. Spłata kredytu to, szczególnie w ostatnim czasie, duże wyzwanie dla wielu kredytobiorców. Jak się do niego odpowiednio przygotować?

Dobrze dobrana polisa na życie przy kredycie może dać nam ogromne poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny. Niezależnie od tego czy zdecydujemy się na polisę w banku, czy TU, każde ubezpieczenie powinno być dla klientów banku gwarancją spłaty zadłużenia w trudnej sytuacji życiowej. Dlatego tak ważny jest dobór produktu do indywidualnych potrzeb klienta.

Jakie korzyści daje ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Przede wszystkim polisa na życie przy kredycie hipotecznym zapewnia zabezpieczenie finansowe rodziny w przypadku śmierci ubezpieczonego. Jeżeli kredytobiorca równocześnie jest jedynym lub głównym żywicielem rodziny, jego nagła śmierć spowoduje znaczne pogorszenie sytuacji finansowej całej rodziny. W efekcie, oprócz zmagań z traumą po śmierci bliskiego, będziemy musieli poradzić sobie z brakiem możliwości spłaty kredytu hipotecznego i jej konsekwencjami. 

Aby zrozumieć korzyści z polisy przy kredycie hipotecznym, nie trzeba jednak wyobrażać sobie aż tak tragicznej sytuacji. Wystarczy zadać sobie pytanie: czy będziemy w stanie spłacać raty kredytu, jeśli stracimy pracę lub np. złamiemy nogę i nie będziemy mogli czasowo jej wykonywać? W przypadku odpowiedzi przeczącej, ubezpieczenie kredytu powinno być oczywistym zabiegiem. 

Zakres ochrony polisy przy kredycie hipotecznym i gotówkowym

Podstawowy zakres ochrony zabezpiecza rodzinę na wypadek śmierci ubezpieczonego. Jednakże towarzystwa ubezpieczeniowe oferują bogatą ofertę rozszerzeń. To właśnie na nie warto zwracać szczególną uwagę, decydując się na zakup indywidualnego ubezpieczenia. Sprawdźmy najważniejsze rodzaje ochrony proponowane przez banki i towarzystwa ubezpieczeń.

Polisa na życie a zgon ubezpieczonego

Wybierając ubezpieczenie na wypadek śmierci kredytobiorcy, powinniśmy przede wszystkim dobrze przeanalizować listę wyłączenia odpowiedzialności. Do najbardziej popularnych sytuacji, w których ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do niewypłacenia odszkodowania, należą:

 • śmierć w wyniku samobójstwa lub samookaleczenia (najczęściej w ciągu pierwszych dwóch lat od podpisania umowy),
 • zgon na skutek działań wojennych, aktów terroru itp.,
 • śmierć w wyniku usiłowania przestępstwa lub pod wpływem środków odurzających, substancji zabronionych.
 • zgon w wyniku prowadzenia pojazdów bez wymaganych uprawnień.

Suma ubezpieczenia w dużej mierze zależeć będzie od kwoty, na jaką zaciągamy kredyt hipoteczny, gotówkowy lub na cel. W przypadku kredytów gotówkowych często suma ubezpieczenia pokrywa całość kredytu, natomiast większe zadłużenia, np. kredyt hipoteczny są zabezpieczane w ramach określonego procenta całkowitego zadłużenia.

Taka polisa na życie gwarantuje bezpieczeństwo finansowe rodziny w bardzo trudnym momencie życia.

Utrata pracy

Utrata pracy przez kredytobiorcę to jeden z najważniejszych dodatków do ubezpieczenia, które warto rozważyć. Biorąc pod uwagę ostatnie wzrosty rat kredytu i niepewną sytuację rynkową, nieoczekiwana utrata podstawowego źródła dochodu, może utrudnić, a często wręcz uniemożliwić terminową spłatę zobowiązania.

Warto wiedzieć, że w większości przypadków ubezpieczenie nie zadziała, jeśli sami złożymy wypowiedzenie lub stosunek pracy zostanie rozwiązany z winy pracownika. W sytuacjach nieobjętych wyłączeniami odpowiedzialności, ubezpieczony może liczyć na wypłatę świadczenia w wysokości ustalonej wcześniej sumy ubezpieczenia w całości lub w ratach. 

Ubezpieczenie na życie do kredytu — dodatki do polisy
Ubezpieczenie na życie do kredytu — dodatki do polisy

Poważne zachorowanie

Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania jest jednym z dodatków, które należy przeanalizować z ogromną starannością. U różnych ubezpieczycieli zakres ochrony obejmuje różne rodzaje poważnych zachorowań. Warto zestawić sobie listę uwzględnionych w polisie chorób z wyłączeniami odpowiedzialności – może się okazać, że – paradoksalnie – ubezpieczenie uwzględniające mniejszą liczbę chorób, chroni nas w większym zakresie.

Przykładowo możemy ubezpieczyć się na wypadek:

 • złośliwego nowotworu,
 • zawału serca,
 • udaru mózgu,
 • niewydolności nerek.

Ważne! Ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia odszkodowania, jeśli choroba objęta ubezpieczeniem została rozpoznana u ubezpieczonego przed podpisaniem umowy. 

Przykład: od kilku lat chorujemy na serce, wzięliśmy kredyt i zabezpieczyliśmy go polisą na wypadek poważnego zachorowania. Pięć lat później zostaje zdiagnozowany u nas zawał serca, który był wynikiem naszej długotrwałej choroby sercowej. W takiej sytuacji prawdopodobnie nie dostaniemy odszkodowania. 

Jeśli natomiast choroba zostanie zdiagnozowana już w czasie trwania ubezpieczenia, jak najbardziej ubezpieczyciel wypłaci nam sumę ubezpieczenia lub jej odpowiedni procent ustalony przy zawieraniu umowy.

Ubezpieczenie na wypadek nieszczęśliwego wypadku

Nieszczęśliwy wypadek definiowany jest zwykle jako nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie, którego przyczyną jest czynnik zewnętrzny. Aby otrzymać świadczenie, zdarzenie to musi być wyłączną i bezpośrednią przyczyną zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem. 

Mówiąc wprost: pieniądze otrzymamy, jeżeli przydarzy nam się sytuacja, której nie mogliśmy przewidzieć ani zapobiec i jest ona objęta ubezpieczeniem.

Warto wiedzieć, że tego rodzaju zdarzenie nie powoduje zwykle wypłaty 100% sumy ubezpieczenia, a jedynie jej określony w umowie procent.

Na przykład, jeśli weźmiemy kredyt gotówkowy w Getin Banku i ubezpieczamy go na kwotę 48 000 zł  w TU Europa od złamania w wyniku nieszczęśliwego wypadku, to ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w liczbie rat odpowiadających okresowi kredytowania. 

Rodzaj złamaniaLiczba miesięcznych świadczeń
Złamanie palca lub palców1
Złamanie żebra, nosa, kości jarzmowych, kości ogonowej2
Złamanie strzałki, rzepki, śródstopia, pięty, łopatki, obojczyka, mostka, żuchwy, śródręcza, łokcia, ramienia, przedramienia, nadgarstka6
Złamanie kości biodra, miednicy, kości podudzia, kości udowej, kostek, mózgoczaszki, i twarzoczaszki12
Tabela 1. Ubezpieczenie na życie do kredytu — polisa na wypadek złamania w wyniku NW w TU Europa. Źródło OWU.

Ponadto kupując polisę przy kredycie hipotecznym lub gotówkowym, możemy zabezpieczyć się na wypadek niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także trwałego uszkodzenia ciała. 

Ważne! Wybierając indywidualną polisę na życie do kredytu w banku lub towarzystwie ubezpieczeniowym, należy zwrócić szczególną uwagę na wysokość sumy ubezpieczenia. Kwota sumy ubezpieczenia dla rozszerzonej polisy powinna w znacznym stopniu (a najlepiej w całości) pokryć pozostałe do spłacenia koszty kredytu hipotecznego. W wielu przypadkach banki oferują ubezpieczenie o zmiennej wysokości sumy ubezpieczenia, która maleje wraz ze spłatą kredytu hipotecznego.

Czy ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest obowiązkowe?

Wiele osób, które otrzymują przy kredycie w banku ofertę ubezpieczenia, zastawia się, czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe? O ile prawnie nikt nas nie może zmusić do zakupu polisy na życie do kredytu, o tyle często jej brak wiąże się z odmową udzielenia kredytu.

Wszystko zależy od rodzaju pożyczki, kwoty kredytu, a przede wszystkim naszej zdolności kredytowej. W przypadku gdy bierzemy kredyt hipoteczny i nie mamy wystarczającego wkładu własnego, to ubezpieczenie pożyczki, np. w banku może okazać się jedyną możliwością podpisania umowy kredytu.

6 sytuacji, w których warto wykupić polisę pod kredyt

Niezależnie od tego, czy bank nas „poprosi” o ubezpieczenie pożyczki, są sytuacje, w których zdecydowanie warto zainteresować się polisą przy kredycie. 

 • Polisa na życie przyda się, jeżeli jesteś jedynym lub głównym żywicielem rodziny i chcesz skorzystać z długoterminowego kredytu lub pożyczki na dużą kwotę.
 • Wziąłeś kredyt, a jego miesięczna rata wraz z kosztami życia całej rodziny znacznie przekraczają wysokość jednej pensji w waszym gospodarstwie domowym.
 • Wykonujesz pracę, która jest ryzykowna (np. pracownik budowy, strażak) lub profesję, która zwiększa ryzyko kontuzji. Warto rozpatrzyć wówczas zakup polisy na życie, która dotyczy trwałego uszkodzenia ciała.
 • Sytuacja finansowa Twojej rodziny jest niestabilna, np. prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą, a miesięczne dochody bardzo się różnią w skali roku; pracujesz w firmie o niepewnej przyszłości na rynku lub obawiasz się o swoją przyszłość w przedsiębiorstwie, w którym pracujesz.
 • Nie udało Ci się zbudować poduszki finansowej, która w razie przejściowych problemów finansowych mogłaby pokrywać przez jakiś czas raty kredytu.
 • Bank przedstawił Ci korzystniejszą umowę kredytu, np. brak prowizji, mniejsze RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) wraz z ubezpieczeniem.

Ponadto każdy, kto martwi się o swoją płynność finansową, powinien przynajmniej rozważyć zakup polisy do umowy kredytowej. W obecnej niepewnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej szeroka ochrona i odpowiednia suma ubezpieczenia mogą być kluczowe dla sprostania trudnej sytuacji życiowej.

Wady i zalety zakupu ubezpieczenia na życie do kredytu

Zakup ubezpieczenia pod kredyt, to często konieczność, ale warto czasem spojrzeć na niego jak na okazję. Przeanalizujmy, co możesz zyskać wraz z zakupem polisy, a co stracić.

Ubezpieczenie na życie do kredytu — wadyUbezpieczenie na życie do kredytu — zalety
– dodatkowy koszt do kredytu,
– długa lista wyłączeń w ogólnych warunkach ubezpieczenia w ofertach banków w porównaniu z towarzystwem ubezpieczeniowym,
– ryzyko braku wypłaty, jeśli zataimy nasz stan zdrowia,
– choroby mogą nas dyskwalifikować z przystąpienia do ubezpieczenia.
– komfort psychiczny,
– pomoc finansowa w przypadku trudnych sytuacji życiowych,
– możliwość dopasowania ubezpieczenia do indywidualnej sytuacji życiowej,
– możliwość zabezpieczenia niskiego wkładu własnego,
– zabezpieczenie finansowe rodziny na wypadek śmierci,
– możliwość obniżenia całkowitego kosztu kredytu w przypadku zakupu ubezpieczenia w banku.
Tabela 2. Wady i zalety zakupu ubezpieczenia na życie do kredytu. Opracowanie własne na podstawie dostępnych informacji.

Warto pamiętać, że w przypadku śmierci kredytobiorcy, obowiązek spłaty zadłużenia przejdzie na pozostałych członków rodziny; ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego w takiej sytuacji umożliwia rodzinie szybką i bezstresową spłatę zobowiązania.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym?

Składka ubezpieczeniowa to koszt, który zależy bezpośrednio od wysokości zaciągniętego kredytu, wieku przystąpienia do ubezpieczenia kredytobiorcy oraz zakresu ochrony. Kwoty wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie.

Więcej na ten temat dowiedz się z naszego artykułu: Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu hipotecznego? Sprawdź przykładowe wyliczenia.

A jeżeli interesuje Cię wysokość składki w danym banku lub towarzystwie ubezpieczeniowym, sprawdź zakładki Banki oraz Ranking Ubezpieczeń kredytu hipotecznego – znajdziesz tam szczegółowe informacje dotyczące produktów wraz z szacowanymi cenami.

Jak wygląda zakup ubezpieczenia na życie?

Obecnie banki oferują swoim klientom indywidualne ubezpieczenie na życie w kilku wariantach, raczej bez możliwości dostosowania ochrony do własnych potrzeb. Alternatywą jest podpisanie umowy ubezpieczenia pod kredyty hipoteczne w TU – tam możliwości są większe.

Jak wygląda porównanie ofert ubezpieczeń do kredytu z doradcą?
Jak wygląda porównanie ofert ubezpieczeń do kredytu z doradcą?

Jak w praktyce wygląda przystąpienie kredytobiorcy do ubezpieczenia?  

Proces zakupu w obu przypadkach nieznacznie się od siebie różni. Aby zawrzeć umowę w banku, należy przygotować dowód osobisty, wypełnić ankietę medyczną (jeżeli ubezpieczyciel sobie tego życzy, przejść badania medyczne). Co ważne, klienci banku kupują polisę zazwyczaj wraz z zaciąganiem kredytu.

Polisę na życie w TU możemy zakupić w każdym momencie. Ubezpieczyciel poinformuje nas o tym, w jaki sposób działa ubezpieczenie. W zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego proces zakupu polisy może się nieznacznie różnić. Umowę ubezpieczenia można podpisać na czas spłaty kredytu; można również wykupić długoterminową polisę na życie z podwyższoną sumą ubezpieczenia do końca spłacania zadłużenia.

Ważne! Doradca ubezpieczeniowy może pomóc wybrać odpowiednie ubezpieczenie. Jeżeli masz wątpliwości dotyczące oferty, wypełnij prosty formularz [link], a konsultant skontaktuje się z Tobą i na podstawie udzielonych informacji zaproponuje produkty dopasowane do Twoich potrzeb.

Po zawarciu umowy ubezpieczenia i opłaceniu pierwszej składki polisa zaczyna chronić kredytobiorcę.