Wielu kredytobiorców ma świadomość, że wraz z zakupem mieszkania lub domu będzie musiało zapewnić nieruchomości właściwą ochronę. W tym celu konieczne będzie nabycie ubezpieczenia nieruchomości. A co z polisami osobowymi? Czy one również są obowiązkowe?

Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie na życie jest produktem całkowicie dobrowolnym, również w przypadku zakupu polisy do kredytu. Warto jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach dodatkowe zabezpieczenie, np. w postaci polisy na życie, może uchronić nas od wielu finansowych problemów. Banki, mimo że nie mogą zmuszać klientów do zakupu polisy, to mogą „zachęcać do tego” poprzez takie konstruowanie warunków umowy, aby były one mniej korzystne bez ubezpieczenia. Nie znaczy to jednak, że musimy się na te oferty bezrefleksyjnie zgadzać – warto przeanalizować, kiedy faktycznie ubezpieczenie przy kredytach hipotecznych będzie się nam opłacać. 

Kiedy trzeba ubezpieczyć kredyt hipoteczny?

Z koniecznością ubezpieczenia kredytu hipotecznego mogą spotkać się szczególnie osoby, które nie są w stanie w inny sposób uzyskać korzystnych warunków kredytu. Dotyczy to m.in. sytuacji ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, a także wysokiego wskaźnika LTV

Zakup polisy w takiej sytuacji może nie tylko zapewnić nam ochronę, ale również korzyści finansowe. Pamiętaj: Nie masz obowiązku ubezpieczenia kredytu, ale jest to forma zabezpieczenia wieloletniego zobowiązania finansowego, korzystna zarówno dla Ciebie, jak i dla instytucji wydającej decyzje kredytowe. Na czym polega takie ubezpieczenie? 

Ubezpieczenie na życie do kredytu – Twoje zabezpieczenie na trudne czasy

Biorąc długoterminowe pożyczki, czy to na wymarzony dom / mieszkanie, czy na samochód, rozpoczęcie własnej działalności itd. nigdy nie mamy 100% pewności, czy nie napotkamy z biegiem czasu trudności z terminową spłatą zobowiązania. Zdarzenia losowe, tj. nagła choroba, zwolnienie z pracy, wypadek, a nawet śmierć zdarzają się nieustannie, a ubezpieczenie pomaga ograniczyć negatywne skutki finansowe wynikające z tych zdarzeń.  

Ważne! Polisa do kredytu chroni rodzinę kredytobiorcy – w przypadku jego śmierci ubezpieczyciel weźmie na siebie obowiązek spłaty kredytu.

Ochronę ubezpieczeniową możemy uzyskać zarówno w przypadku kredytów hipotecznych, gotówkowych, na cel, jak i konsolidacyjnych. Decydując się na ubezpieczenie kredytu konsolidacyjnego warto umówić się na rozmowę z agentem ubezpieczeniowym, który pomoże dobrać odpowiednie indywidualne ubezpieczenie na życie, z uwzględnieniem wystarczającej kwoty ubezpieczenia.

Co daje ubezpieczenie kredytu?

Wbrew pozorom na ubezpieczenie hipoteki nie warto patrzeć wyłącznie przez pryzmat dodatkowych kosztów (które raczej nie bywają wysokie). Brak zabezpieczenia spłaty zobowiązania w przypadku zdarzeń losowych może nie tylko wpędzić nas w długi, ale również spowodować utratę domu lub mieszkania. 

Zastanawiasz się, jak wygląda spłata kredytu w przypadku zajścia zdarzenia losowego u osób ubezpieczonych? Wiele zależy od zakresu ubezpieczenia, a także samego ubezpieczyciela. W przypadku polis z cesją na bank, pieniądze z ubezpieczenia zostaną przekazane do banku, a jeśli po spłacie kredyt zostanie nadwyżka, resztę pieniędzy ze świadczenia otrzyma osoba ubezpieczona lub uposażony.

Jak działa ubezpieczenie kredytu? Jakich korzyści można oczekiwać po zakupie polisy? 

 1. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Przede wszystkim osoby, które zgromadziły niski wkład własny, np. na poziomie 15% mogą zostać „poproszone” przez bank o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. W wielu przypadkach jest to jedyna możliwość uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej. Polisa w wysokości kilkuset złotych może być, więc jedyną szansą na spełnienie marzenia o własnej nieruchomości.

 1. Zabezpieczenie spłaty kredytu w przypadku śmierci kredytobiorcy.

W przypadku śmierci kredytobiorcy rodzina otrzyma środki finansowe, które pomogą spłacić zobowiązanie w banku i zachować dom, a jeśli ubezpieczony zabezpieczy rodzinę na wyższą sumę ubezpieczenia, niż wysokość kredytu, to zapewni jej środki do życia w czasie reorganizacji. 

 1. Ubezpieczenie spłaty kredytu w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego.

Jeśli ubezpieczony w wyniku zdarzeń losowych utraci zdolność do pracy, to jeśli miał stosowne ubezpieczenie, towarzystwo ubezpieczeniowe przejmie czasowo opłacanie za niego rat kredytu hipotecznego. 

 1. Pomoc finansowa w przypadku uszczerbku na zdrowiu.

Gdyby kredytobiorca uległ wypadkowi, wskutek którego doznałby trwałego uszkodzenia ciała, np. złamań kości, to ubezpieczyciel wypłaciłby świadczenie w wysokości określonego procenta sumy ubezpieczenia lub ustalonej kwoty przy podpisywaniu umowy. 

 1. Czasowa spłata rat kredytu w przypadku utraty pracy.

Kupując stosowną ochronę, możemy zabezpieczyć się na wypadek nagłej utraty pracy. Tego rodzaju rozszerzenie zapewnia świadczenie w wysokości kilkukrotnej równowartość raty kredytu hipotecznego, jeśli ubezpieczony zostanie zwolniony z pracy. Istotne jest to, by ubezpieczony nie zrezygnował z pracy dobrowolnie lub nie został zwolniony ze swojej winy. Zwykle ubezpieczyciele wypłacają świadczenie przez ok. 3–6 miesięcy, w czasie których ubezpieczony może spokojnie szukać nowej pracy, nie martwiąc się ratami kredytu.  

 1. Wsparcie finansowe i ochrona na wypadek trwałego inwalidztwa. 

Jeśli ubezpieczony ulegnie wypadkowi, w wyniku którego dozna urazów, które spowodują trwałe inwalidztwo, ubezpieczyciel wypłaci określoną przed podpisaniem umowy kwotę świadczenia. Ochrona na wypadek trwałego inwalidztwa to jeden z podstawowych sposobów na zabezpieczenie siebie, swojej rodziny, a przede wszystkim zabezpieczenie spłaty rat kredytu.

Zawarcie umowy ubezpieczenia kredytu krok po kroku

Ochronę ubezpieczeniową można uzyskać na dwa sposoby:

 • przy podpisywaniu umowy kredytu w banku,
 • w dowolnym momencie w towarzystwie ubezpieczeniowym.

W pierwszym przypadku doradca w banku przeprowadzi nas przez cały proces krok po kroku, począwszy od wypełnienia ankiety potrzeb, zapoznaniem się z warunkami umowy, aż po podpisanie umowy i opłacenie pierwszej składki ubezpieczeniowej. 

Gdybyś jednak zdecydował/a się na zakup polisy w towarzystwie ubezpieczeniowym – do czego zachęcamy ze względu na korzystniejsze warunki – pamiętaj, że polisa powinna zawierać cesję na bank, czyli możliwość przepisania praw do otrzymania świadczenia na bank. Większość indywidualnych polis na życie i zdrowie daje taką możliwość. Proces zawarcia umowy wygląda analogicznie jak w przypadku zawierania standardowej indywidualnej polisy, przy czym konieczne będzie przepisanie praw do świadczenia z ubezpieczenia na kredytodawcę.    

Czego nie obejmuje ubezpieczenie kredytu?

Niezależnie od wybranego wariantu ochrony ubezpieczeniowej możemy się spotkać z sytuacjami, w których ubezpieczyciel nie wypłaci nam stosownego świadczenia / odszkodowania. Mowa głównie o zdarzeniach, które wynikają z celowego działania ubezpieczonego na swoją szkodę, np. złożenie wypowiedzenia w pracy (w przypadku polisy na wypadek jej utraty) albo śmierci w wyniku samobójstwa. Inne zdarzenia dotyczą m.in. działań wojennych oraz spożywania substancji odurzających, alkoholu oraz substancji zabronionych. Pełną listę wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego znajdziesz w dokumencie OWU wybranej przez siebie polisy. 

Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie na życie przy kredycie?

Kupując polisę, warto zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. W dokumencie OWU znajdziesz informacje o dokładnym zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz sposobie definiowania pojęć. Zwróć uwagę, w jaki sposób towarzystwo ubezpieczeniowe definiuje następujące pojęcia:

 • trwała / czasowa niezdolność do pracy;
 • trwały uszczerbek na zdrowiu;
 • utrata pracy;
 • poważne zachorowanie.

Ponadto sprawdź dokładnie limity świadczeń oraz karencję (czyli czas od momentu opłacenia składki po podpisaniu umowy do rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej). Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy, jej utraty oraz śmierci ubezpieczonego powinno nie tylko zagwarantować spłatę kredytu, ale również zapewnić zachowanie płynności finansowej w trudnych sytuacjach losowych.

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie spłaty kredytu:

Jak długo trwa umowa ubezpieczenia?

Czas trwania umowy ubezpieczenia będzie zależał od tego, w jakiej instytucji zdecydujemy się na wykupienie polisy. Indywidualne ubezpieczenie na życie w towarzystwie ubezpieczeniowym możemy kupić zarówno na czas spłaty kredytu, jak i na dłuższy okres, np. z czasowo podwyższoną sumą ubezpieczenia. Z kolei ubezpieczenie w banku będzie zabezpieczać nas wyłącznie, dopóki będzie trwał obowiązek spłaty kredytu.

Gdzie można kupić polisę do kredytu?

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego dostępne jest w banku (dla klientów, którzy biorą w konkretnej instytucji kredyt), a także w towarzystwach ubezpieczeniowych. Mimo że w przypadku banków mamy bardzo łatwy próg wejścia – wystarczy przy udzielaniu decyzji kredytowej wyrazić chęć zawarcia umowy ubezpieczenia – warto porównać warunki umowy z ofertami polis na życie bezpośrednio w towarzystwach ubezpieczeniowych. Nierzadko oferty te mogą okazać się korzystniejsze. Jeśli chcesz poznać polisy dostępne w różnych instytucjach sprawdź koniecznie zakładki na naszej stronie:

 1. Lista banków
 2. Ranking ubezpieczeń do kredytu

Znajdziesz tam charakterystyki produktów oraz porównanie ubezpieczeń do kredytu hipotecznego u największych banków i towarzystw ubezpieczeniowych.

Jaki jest koszt ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym?

Cena ubezpieczenia pod kredyt zależy od kilku czynników. Przede wszystkim są to:

 • wiek osoby ubezpieczonej;
 • zakres ochrony;
 • ryzyko ubezpieczeniowe;
 • suma ubezpieczenia, czyli (zazwyczaj) kwota zaciągniętego kredytu.

Banki określają często wysokość składki jako równowartość określonego procenta salda zadłużenia. Na przykład w przypadku mBanku jest to  0,0450% salda. 

Czy mogę zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Zasady rezygnacji z ubezpieczenia mogą się różnić w zależności od ubezpieczyciela. Zazwyczaj klienci mają prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od jej zawarcia. Jest więc czas na zastanowienie się i wycofanie np. z pochopnie podjętej decyzji. Gdybyśmy chcieli zrezygnować z polisy po tym czasie, należałoby złożyć wypowiedzenie umowy. Należy się jednak liczyć wówczas z utratą ochrony, a czasem również dodatkowymi kosztami. Zasady rezygnacji z ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia swojej polisy.

Czy można otrzymać zwrot z ubezpieczenia po wcześniejszej spłacie kredytu?

Zwrot ubezpieczenia kredytu jest możliwy. Możemy otrzymać część pieniędzy za niewykorzystany okres ochrony, np. jeśli spłacimy kredyt hipoteczny pięć lat przed czasem. Po szczegóły odsyłamy bezpośrednio do ubezpieczyciela.   

Czy trzeba ubezpieczyć kredyt gotówkowy?

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest dobrowolne i nie zawsze będzie się opłacać. Warto pomyśleć o tego rodzaju zabezpieczeniu przede wszystkim w dwóch przypadkach:

 • gdy bank proponuje niższe oprocentowanie lub marżę;
 • gdy istnieje realna potrzeba ochrony, np. kredytobiorca ma wątpliwości, czy w przypadku problemów finansowych będzie w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie.