Polisę na życie do kredytu w mBanku oferuje towarzystwo ubezpieczeń Uniqa. Czy ubezpieczenie na życie w mBank może zakupić każdy, kto jest jego klientem? Na czym polega ochrona? Ile kosztuje polisa życiowa? Wyjaśniamy!  

Czy warto kupić ubezpieczenie na życie do kredytu w mBanku?

Zakup ubezpieczenia na życie, szczególnie przy kredycie hipotecznym, wymaga odpowiedniego przygotowania. Zależy nam w końcu na tym, by w trudnym momencie życia ubezpieczyciel zabezpieczył spłatę naszego zobowiązania. Czy oferta mBanku i TU Uniqa może spełnić to zadanie?

Umowę ubezpieczenia w mBanku może podpisać każdy, kto zaciągnął w tej instytucji kredyt i spełnia kryterium dotyczące wieku oraz ryzyka ubezpieczeniowego.

Informacja o możliwości zakupu ubezpieczenia na pewno nam nie umknie – bank (zarówno w przypadku kredytu hipotecznego, jak i gotówkowego) zwykle oferuje je od razu przy zawarciu umowy kredytowej. Jeśli nawet w tym momencie nie zdecydujemy się na ofertę, za zgodą ubezpieczyciela możemy przystąpić do ubezpieczenia również w późniejszym czasie.

Mimo że w teorii kupić polisę można nawet do siedemdziesiątego roku życia, to aby było to możliwe, umowa musi wygasnąć najpóźniej do ukończenia przez nas siedemdziesiątego piątego roku życia. W praktyce więc, dla osób zaciągających kredyt hipoteczny w późnym wieku oferta mBanku może okazać się niewystarczająca.  

Wiek wstępu ubezpieczonegoCzas trwania umowySuma zobowiązania kredytowego
18 – 70Minimum 60 miesięcyDo 3 000 000 zł
Tabela 1. mBank ubezpieczenie na życie – kto może przystąpić do ubezpieczenia? Opracowane na podstawie OWU i Karty Produktu.

Kredytobiorcom zwykle zależy, by czas trwania umowy ubezpieczenia na życie nie przekraczał okresu spłaty zadłużenia. Polisę w mBanku można kupić minimum na pięć lat (60 miesięcy). Po tym czasie umowa będzie automatycznie przedłużana na dwuletnie okresy, dopóki jedna ze stron jej nie wypowie. 

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia na życie w mBank?

 Ubezpieczenie na życie możemy zakupić w dwóch wariantach: 

  • z sumą ubezpieczenia wynoszącą 1000 zł, ale rozszerzeniem o śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku i operacje medyczne,
  • SU w kwocie salda zadłużenia bez ochrony na wypadek zgonu w wyniku NNW i operacji medycznych.

W cenę składki doliczone jest zabezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, a także pobytu w szpitalu, a dla osób pracujących w ramach stosunku pracy, kontraktu menadżerskiego lub prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na wypadek utraty pracy. 

Ważne! Ostateczny zakres ubezpieczenia będzie zależał przede wszystkim od oceny ryzyka sporządzonej na podstawie ankiety medycznej. W niektórych przypadkach np. gdy suma ubezpieczenia przekracza 1 200 000,01 zł Uniqa może poprosić również o wykonanie badań medycznych. Ich koszty pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe.

Jak widać, w banku możemy liczyć na dosyć wąski zakres ochrony. Co więcej, nie możemy samodzielnie wybrać interesującego nas zakresu polisy. Jeśli zależy nam na innym lub większym zakresie ubezpieczenia, warto wziąć pod uwagę alternatywę – polisę na życie zakupioną bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeń.

W przypadku niektórych zdarzeń polisowych towarzystwo ubezpieczeń określiło karencję, czyli okres, w którym zawiesza ochronę ubezpieczeniową. Karencja liczona jest od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Szczegóły dotyczące tej kwestii zaprezentowaliśmy w tabeli.  

ZdarzenieKarencjaMaksymalna suma ubezpieczenia
Śmierć ubezpieczonegoX1000 zł lub 3 000 000 zł*
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadkuX3 000 000 zł
Poważne zachorowanie30 dni72 000 zł
Pobyt w szpitalu30 dni72 000 zł
Operacja medyczna30 dni48 000 zł
Utrata pracy90 dni72 000 zł
Tabela 2. mBank ubezpieczenie na życie – zakres ochrony. Opracowane na podstawie OWU i Karty Produktu. *Maksymalna suma ubezpieczenia zależy od wybranego pakietu.

Ważne! Karencja nie dotyczy sytuacji, w której poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, operacja medyczna lub utrata pracy miały miejsce na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Czy mBank oferuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, zdarzenia objęte ochroną dotyczą wyłącznie śmierci ubezpieczonego lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku i operacji medycznych, a także poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu i utraty pracy. Zdarzenia te mogą być następstwem nieszczęśliwego wypadku i tak, wówczas towarzystwo ubezpieczeń wypłaci określone w umowie świadczenie. 

Natomiast w mBanku w ramach polisy na życie do kredytu nie ubezpieczymy zdarzeń „typowo” związanych z NNW tj. trwałe inwalidztwo czy uszczerbek na zdrowiu. Nie ubezpieczymy się również na wypadek trwałej lub czasowej niezdolności do pracy.

W momencie gdy przyczyną śmierci będzie wypadek, a my zakupimy odpowiednią polisę,  ubezpieczyciel wypłaci rodzinie świadczenie odpowiadające kwocie aktualnego zadłużenia.

Pamiętaj! Nie zgadzaj się na byle polisę – dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia, który zabezpieczy Ciebie i Twoją rodzinę na wypadek trudnych zdarzeń losowych. 

Wysokość sum ubezpieczenia ma znaczenie!

Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci kredytobiorcy jest równowarta saldu zadłużenia w banku lub wynosi 1000 zł – jest to zależne od otrzymanej oferty. Naturalnie, trzeba pamiętać, że drugi wariant nie zagwarantuje rodzinie spłaty zobowiązania w momencie śmierci kredytobiorcy. 

Gdyby jednak zaproponowano nam ten wariant produktu, to śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku możemy ubezpieczyć na sumę ubezpieczenia wynoszącą saldo zadłużenia. 

Ważne! W związku z tym, że wraz ze spłatą kredytu SU będzie systematycznie maleć, ubezpieczyciel określił jej minimalną wartość na poziomie 10% salda zadłużenia. 

Pobyt w szpitalu, poważne zachorowanie – na jakie świadczenie mogę liczyć w mBanku?

Odszkodowania z tytułu dodatkowych zdarzeń są wypłacane w formie wielokrotności rat kredytu. Co istotne, suma ubezpieczenia jest odnawialna – oznacza to, że gdybyśmy, powiedzmy, w przeciągu pierwszego pięcioletniego okresu ubezpieczeniowego zachorowali na poważną chorobę objętą ochroną i tym samym wyczerpali pulę świadczeń, to po 24 miesiącach od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej suma ubezpieczenia zostanie odnowiona, a my nadal będziemy chronieni.

W tabeli zaprezentowaliśmy najważniejsze informacje dotyczące świadczeń.

Przypominamy, że sumy ubezpieczenia z tytułu utraty pracy, poważnego zachorowania i pobytu w szpitalu dla wielu osób będą niższe niż wysokość kredytu i wyniosą maksymalnie 72 000 zł. Natomiast SU na okoliczność operacji medycznych wynosi 42 000 zł.

Zdarzenie objęte ochronąWysokość świadczenia
Poważne zachorowanieJednorazowe świadczenie w wysokości sześciokrotności raty kredytu należnej bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia.
Pobyt w szpitaluMaksymalnie sześć świadczeń w ciągu 24 miesięcy.
Utrata pracyW ciągu 24 miesięcy do sześciu świadczeń w wysokości raty kredytu (maksymalnie do 12 000 zł)
Tabela 3. Wysokość świadczeń z ubezpieczenia na życie do kredytu w mBanku. Opracowane na podstawie Karty Produktu.

Ważne! W sytuacji gdy ubezpieczonych kredytobiorców jest więcej, świadczenia z tytułu zdarzeń objętych ochroną są dzielone proporcjonalnie do wysokości ich rocznych dochodów. Inaczej mówiąc – jeśli zaciągamy kredyt wraz z małżonkiem, to maksymalna wysokość świadczenia jest podzielona proporcjonalnie do dochodów, jakie uzyskujemy my i nasz małżonek.

Z kolei gdy małżonek lub małżonka czasowo nie pracuje i nie wykazuje dochodów, to wysokość świadczenia dzielona jest przez liczbę kredytobiorców, czyli w naszym przypadku na dwa.

Ubezpieczyciel zrekompensuje utratę pracy za porozumieniem stron

Ciekawym rozwiązaniem zaproponowanym przez towarzystwo Uniqa jest wypłata świadczenia w związku z zerwaniem stosunku pracy za porozumieniem stron. W takiej sytuacji możemy liczyć na jednorazowe świadczenie w wysokości raty kredytu pod warunkiem, że uzyskamy status bezrobotnego z prawem do zasiłku. 

Więcej informacji dotyczących zakresu ubezpieczenia można znaleźć w dokumencie OWU.

Jak obliczyć składkę ubezpieczenia na życie w mBanku?

Wysokość składki zależy przede wszystkim od kwoty samego kredytu oraz ryzyka ubezpieczeniowego. Według informacji na stronie banku miesięczny koszt ubezpieczenia stanowi równowartość 0,0450% salda zadłużenia. Ceny ubezpieczeń wahają się więc od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. 

Czy propozycja od mBanku to najtańsze ubezpieczenie? Niekoniecznie. Za podobną kwotę można kupić polisę na życie o bardziej kompleksowym zakresie ochrony. Ostateczna decyzja powinna zależeć przede wszystkim od naszych potrzeb, oczekiwań i możliwości finansowych. 

Kwota kredytuWysokość składki*
150 000 zł67,50 zł
200 000 zł90 zł
300 000 zł135 zł
350 000 zł157,5 zł
500 000 zł225 zł
Tabela 4. Szacowana wysokość składki polisy na życie dla klientów mBanku. *Wysokość składki jest zmienna w czasie. Podane kwoty są szacunkowe i mogą się różnić od zaproponowanych w banku.

Aby poznać szacowane koszty ubezpieczenia swojego kredytu przed wizytą w banku, oblicz składkę ubezpieczenia samodzielnie. W tym celu zastosuj zamieszczony na stronie mBank wzór.

Ważne! Wraz ze spłatą kredytu, wysokość składki będzie maleć. Towarzystwo ubezpieczeniowe określiło minimalną wysokość składki na poziomie 10% całkowitej kwoty zaciągniętego kredytu.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu

Ubezpieczenie życiowe od Uniqa dla klientów mBanku zawiera dosyć długą listę sytuacji, w których możemy nie otrzymać świadczenia. Oprócz standardowych zapisów tj. śmierć w wyniku samobójstwa w pierwszym roku trwania ochrony ubezpieczeniowej, czy śmierć  w wyniku działań wojennych lub zbrojnych, znajdziemy zapisy dotyczące zgonu na skutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Dodatek dotyczący poważnej choroby obejmuje m.in. takie zdarzenia jak zachorowanie na niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, zawał serca, udar mózgu, a także nowotwór. Ubezpieczenie na wypadek nowotworu nie dotyczy nowotworów łagodnych, za wyjątkiem guzów mózgu. To bardzo ważne, by zapoznać się z listą zachorowań, które są uwzględnione w polisie – pozostałe nie mogą być podstawą do wypłacenia świadczenia.

ZdarzenieChoroby wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela w pierwszych 2 latach trwania umowy
Śmierć ubezpieczonego spowodowana chorobąchoroba niedokrwienna serca, zawał serca, choroba wieńcowa, miażdżyca, tętniak, choroby tętnic, udar mózgu lub choroby naczyń mózgowych, zaburzenia rytmu serca, choroba nadciśnieniowa, choroba nowotworowa, padaczka, cukrzyca, gruźlica, niewydolność nerek, marskość wątroby, choroba trzustki, AIDS, HIV, wirusowe zapalenie wątroby typu B/C, choroba psychiczna.
Tabela 5. Wariant podstawowy produktu – wyłączenia odpowiedzialności dotyczące poważnego zachorowania w pierwszych dwóch latach trwania umowy. Opracowane na podstawie OWU.

Ważne! Nie warto zatajać informacji o swoim stanie zdrowia – towarzystwo ubezpieczeniowe może na tej podstawie odmówić wypłaty świadczenia. 

Jeśli masz wątpliwości dotyczące wyłączeń odpowiedzialności, sprawdź Ogólne Warunki Ubezpieczenia produktu – znajdziesz tam bardzo szczegółowo zdefiniowane zdarzenia nieobjęte ochroną ubezpieczeniową.

Wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia świadomie – skorzystaj z pomocy doradcy. Agent ubezpieczeniowy pomoże Ci przebrnąć przez skomplikowane definicje i wyjaśni niezrozumiałe kwestie.

Kiedy możesz liczyć na wypłatę świadczenia?

Przede wszystkim w momencie gdy dojdzie do sytuacji uwzględnionej w polisie, powinieneś niezwłocznie powiadomić o zajściu ubezpieczyciela. W tym celu należy wypełnić wniosek i załączyć wskazane w nim dokumenty. 

W zależności od rodzaju zajścia lista niezbędnych dokumentów będzie się różnić. Zebrane dokumenty możesz wysłać listownie na wskazany na stronie mBanku adres. 

Link do wniosku: 

https://www.mbank.pl/pdf/ind/ubezpieczenia/do-kredytow/wniosek-o-wyplate-swiadczenia.pdf

Należy pamiętać, że Uniqa daje sobie 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia. Pieniądze, w zależności od ustaleń zawartych w polisie może otrzymać bank, ubezpieczony lub uposażony.

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę?

Jak już wspominaliśmy, oprócz podstawowych kwestii tj., ograniczenia wiekowe czy wysokość SU przy doborze ubezpieczenia, najistotniejsza jest analiza zakresu polisy, podczas której nie wolno ignorować wyłączeń odpowiedzialności. Jeśli dojdziemy do wniosku, że nasz styl życia czy choroby przewlekłe mogą zwiększać ryzyko braku wypłaty odszkodowania – warto poszukać bardziej dopasowanych wariantów.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat ubezpieczeń do kredytu, koniecznie przeczytaj nasz artykuł na ten temat. Zawarliśmy w nim najważniejsze informacje, które pozwolą świadomie i z należytą starannością wybrać samodzielnie najlepszy wariant ubezpieczenia.

Natomiast jeśli chciałbyś skonsultować za darmo wybór polisy na życie ze specjalistą, wypełnij formularz; nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

Ubezpieczenie na życie w mBank kupisz online!

Klientów mBanku mile zaskoczy informacja o możliwości zakupu polisy na życie zdalnie za pomocą aplikacji. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, kredytobiorcy zostaną poinformowani o możliwości zakupu ubezpieczenia podczas wnioskowania o kredyt. 

Co więcej, ubezpieczenie na życie do kredytu to nie jedyny produkt ubezpieczeniowy oferowany przez bank. MBank zachęca: Kup ubezpieczenie mieszkania online, domu lub samochodu. Możesz ubezpieczyć również kartę debetową. My podpowiadamy: wybieraj przede wszystkim takie ubezpieczenia, które spełnią swoje podstawowe zadanie – zapewnią maksymalną ochronę Ciebie, Twojego mienia i rodziny.

Jeśli chciałbyś wybrać odpowiedni produkt dla siebie spośród najlepszych ubezpieczeń na życie do kredytu, możesz skorzystać z pomocy porównywarki ubezpieczeniowej zamieszczonej na naszej stronie. Sprawdź ranking ofert towarzystw i nie przepłacaj!