AVIVA ubezpieczenie do kredytu to dwie sumy ubezpieczenia, ponad dziesięć możliwości rozszerzeń ochrony i składka już od 50 złotych miesięcznie. Sprawdź, co jeszcze oferuje ubezpieczenie Twoje Życie?

Jakie korzyści oferuje ubezpieczenie kredytu w AVIVA?

AVIVA oferuje swoim klientom produkt, który dostosowuje się do ich potrzeb. Wybierając Twoje Życie, możemy ubezpieczyć się bezterminowo na wybraną przez nas kwotę, a także określić wyższą sumę ubezpieczenia wyłącznie na czas spłaty kredytu. 

Co więcej, szeroki zakres umów dodatkowych pozwala nam skonstruować taką ochronę, która maksymalnie zminimalizuje ryzyko niespłacenia kredytu hipotecznego lub innych zobowiązań finansowych.

Nie tylko na wypadek śmierci

Polisę możesz rozszerzyć m.in. o ochronę na wypadek poważnego zachorowania, śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego, leczenia szpitalnego, niezdolności do pracy, kalectwa po nieszczęśliwym wypadku oraz uszczerbku na zdrowiu i rehabilitacji.

Sumę ubezpieczenia z umowy dodatkowej można dopasować do własnych potrzeb. Większość rozszerzeń dostępna jest dla osób, które przy zawieraniu pierwszej umowy dodatkowej nie ukończyły 55 lat. Jeśli do tego czasu zdecydujemy się np. na ochronę na wypadek niezdolności do pracy, to ostatnie przedłużenie umowy możemy podpisać maksymalnie przed ukończeniem 67 roku życia.

Rozszerzenie ubezpieczeniaWiek wstępuSuma ubezpieczeniaSzczegóły oferty
Niezdolność do pracy18 – 55 latMaksymalnie 800 000 złGwarantuje wypłatę, gdy niezdolność do pracy wynika z choroby lub nieszczęśliwego wypadku
Poważne zachorowanie18 – 55 latMaksymalnie 800 000 zł45 rodzajów chorób, w tym nieodwracalna wada słuchu czy wzroku, nowotwór złośliwy, udar mózgu i zawał sercaWypłata od 10% do 100% SU, maksymalnie 120% z całej umowy
Kalectwo po NW18 – 70 latMaksymalnie 800 000 złWypłata do 100% SU w czasie trwania ochrony. Od 3% do 100% za jeden z 42 rodzajów kalectwa.
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku18 – 70 latMaksymalnie 800 000 złUbezpieczenie na wypadek nw oraz nw związanego z rekreacyjnym uprawianiem sportu
Tabela 1. AVIVA ubezpieczenie kredytu Twoje Życie — Możliwy zakres ochrony w ofercie. Opracowane na podstawie OWU.

Dwie sumy ubezpieczenia

W ramach ubezpieczenia Twoje Życie możesz określić dwie sumy ubezpieczenia – pierwsza, zwiększona, będzie chronić rodzinę do czasu spłacenia kredytu lub innych zobowiązań, druga – niższa będzie obowiązywać przez resztę czasu trwania umowy.

Ponadto w każdej kolejnej umowie możemy określić satysfakcjonującą nas sumę ubezpieczenia – w większości przypadków nawet do 800 000 zł.

Jak to wygląda w praktyce?

Podczas podpisywania umowy określisz czas, w jakim potrzebujesz zwiększonej ochrony. Może to być minimum 10 lat, ale podwyższona suma nie może obowiązywać dłużej niż do dnia ukończenia przez głównego ubezpieczonego 70 roku życia. Co więcej, przed zawarciem umowy określasz również sumę, która ma obowiązywać po spłacie zobowiązań, bezterminowo.

Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu w AVIVA?

Minimalna składka miesięczna wynosi 50 złotych miesięcznie. Ostateczna kwota będzie jednak zależeć od wybranych sum ubezpieczenia, zakresu ochrony, wieku oraz stanu zdrowia. 

Wyłączenia odpowiedzialności bez tajemnic

W ramach umowy głównej ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do niewypłacenia pieniędzy, jeśli do śmierci dojdzie w wyniku:

  • działań zbrojnych, wojennych, wykorzystania broni masowego rażenia lub działań prowadzonych w trakcie stanu wojennego,
  • samobójstwa, które zostałoby popełnione w pierwszych dwóch latach trwania umowy,
  • w wyniku aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa w zamieszkach,
  • aktu terroryzmu, który zostałby popełniony przez ubezpieczonego lub na jego polecenie,
  • innych aktów przemocy popełnionych przez lub dla ubezpieczonego,
  • udziału ubezpieczonego w zagranicznych misjach militarnych, humanitarnych lub stabilizacyjnych. 

Ponadto ubezpieczyciel w każdej umowie dodatkowej określa wyłączenia odpowiedzialności, które dotyczą innych zdarzeń polisowych, niż śmierć ubezpieczonego.

Warto zwrócić uwagę również na okresy karencji, np. w umowie dodatkowej na wypadek leczenia szpitalnego (Na Zdrowie). Ubezpieczyciel zastrzega sobie możliwość niewypłacenia odszkodowania w niektórych przypadkach, jeśli do tego samego zdarzenia polisowego dojdzie po raz kolejny w ciągu 12 miesięcy, 18 miesięcy lub 5 lat.

Ubezpieczenie kredytu w AVIVA kupisz w trzech krokach!

Skorzystaj z formularza na naszej stronie lub spotkaj się z agentem (w placówce albo online), aby określić zakres ubezpieczenia. Możesz też zamówić rozmowę na stronie AVIVA. Agent zapyta Cię o Twoje potrzeby, styl życia i stan zdrowia. 

Zwykle do zawarcia umowy wystarczy ankieta medyczna, jeśli jednak ubezpieczyciel będzie miał wątpliwości, może poprosić o udostępnienie dokumentacji medycznej lub uczestnictwo w badaniach lekarskich, których koszty sam pokryje.

Po podpisaniu stosownych dokumentów i opłaceniu pierwszej składki swoją polisą będziesz mógł zarządzać online na stronie AVIVA w panelu klienta.

Oferta AVIVA dla klientów banku Santander

Klienci banku Santander decydujący się na kredyt hipoteczny w tym banku, mogą również rozważyć ofertę ubezpieczenia przygotowaną specjalnie dla nich. O produkcie od Aviva i Santander Spokojna Hipoteka przeczytasz więcej w osobnym artykule.