Santander to jeden z najsilniej obecnych na naszym rynku banków proponujący klientom indywidualnym dość szeroką ofertę. Do kredytu hipotecznego czy gotówkowego możemy dobrać oczywiście ubezpieczenie na życie. Towarzyszące pożyczkom ubezpieczenie Santander pochodzi z kolei z oferty TU Aviva. Przyjrzyjmy mu się bliżej. 

Ubezpieczenie do kredytu hipotecznego Santander: Spokojna Hipoteka

Proponowane przez Santander ubezpieczenie do kredytu hipotecznego to, dość typowo dla tego typu produktów, polisa o minimalnym zakresie. Jest ona dostępna dla klientów w wieku 18-70 lat, przy czym umowa (roczna, samoczynnie przedłużana) musi wygasnąć w miesiącu skończenia przez ubezpieczającego/ubezpieczonego lat 75. 

Naturalnie skończyć się musi także wcześniej m.in. wraz z umową kredytu oraz w razie jego wcześniejszej spłaty — pozostałe okoliczności są wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

Jest to ubezpieczenie w pełni podporządkowane swojej funkcji zabezpieczenia zobowiązania. Ochrona rozpoczyna się najwcześniej w momencie uruchomienia kredytu, a jedynym ryzykiem, jakie znajduje się w jej zakresie, jest śmierć ubezpieczonego. 

Zakupowi tej polisy towarzyszy ocena stanu zdrowia, jednak będzie to dokonane w drodze wywiadu/kwestionariusza (ankieta medyczna). Dopiero powyżej 700 tys. zł. kredytu (a więc i sumy ubezpieczenia) bądź gdy ubezpieczony ma ukończone 60 lat lub więcej, konieczne będzie wykonanie badań medycznych. Naturalnie na koszt ubezpieczyciela.

Ile kosztuje ubezpieczenie do kredytu hipotecznego Spokojna Hipoteka?

Sumą ubezpieczenia jest tu aktualna wartość należności. To z nią powiązana jest wysokość składki. Wynosi ona 0,035% salda zadłużenia w dniu obliczania raty. Składka maleje więc z czasem wraz z długiem.

Ograniczenia ochrony w polisie do kredytu hipotecznego Santander

To jeden z kluczowych aspektów towarzyszących wyborowi dowolnego ubezpieczenia na życie. Oferowane w banku Santander ubezpieczenie do kredytu hipotecznego Spokojna Hipoteka cechuje wyłączeniami odpowiedzialności nieodbiegającymi od powszechnie spotykanych rozwiązań. 

W okresie roku od rozpoczęcia ochrony towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci świadczenia, jeśli śmierć była efektem samobójstwa; umyślnego samouszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia.

Ponadto odpowiedzialność ubezpieczyciela zostaje zniesiona w razie następstw działań wojennych, stanu wojennego, wyjątkowego, udziału w aktach terroryzmu, strajkach, zamieszkach, usiłowania bądź popełnienia przestępstwa. 

W jaki sposób kupić ubezpieczenie do kredytu hipotecznego Santander? 

Ubezpieczenie do kredytu hipotecznego Santander Spokojna Hipoteka jest dystrybuowane w oddziałach banku. Zasadniczo wniosek składamy pisemnie, możliwe, że nie będzie jednak konieczności osobistego stawiennictwa w oddziale w tej sprawie. 

Santander może udostępnić środki porozumiewania się na odległość i mogą one posłużyć do dokonania zakupu. Nie będzie to jednak aplikacja czy jakaś postać zautomatyzowanego kalkulatora. W procesie zakupu asystuje nam doradca z banku w drodze wywiadu ustalający nasze potrzeby w zakresie ubezpieczenia. Następne przedstawi nam ewentualnie dostępne warianty, z których dobierzemy rozwiązanie odpowiadające naszym potrzebom.  

Szeroka ochrona do pozostałych kredytów w Santander

Polisa do kredytu hipotecznego Spokojna Hipoteka to nie jedyne ubezpieczenie Santander, jakie ma ten bank do zaoferowania w zakresie dogodnego zabezpieczenia zobowiązań finansowych. 

Również we współpracy z Avivą przygotowana została polisa na życie Spokojny Kredyt dostępna jako zabezpieczenie zobowiązań o maksymalnej wysokości 300 tys. zł. To jest propozycja o bez porównania większym zakresie, obejmująca szereg innych zdarzeń, których wystąpienie może wiązać się z kłopotami finansowymi.

W sumie może to być więc zgon, ale także pobyt w szpitalu, złamania, oparzenia, kalectwo, utrata zatrudnienia. Ten produkt składa się z dwóch pakietów o różnych zakresach. 

Ochrona nie tylko na wypadek zgonu

Po Pakiet Życie i Praca mogą sięgnąć klienci, których pierwotny okres kredytowania zakończy się do wieku 60 lat. Konieczne jest zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony lub mianowania. 

Możliwe jest otrzymanie świadczenia w wysokości sześciu rat kredytu w razie utraty pracy — zdarzenie takie jest jednak zdefiniowane w kilku wariantach w OWU — jakkolwiek jest to dość szeroki zakres, to naturalnie nie obejmuje np. zwolnienia dyscyplinarnego. Z tego typu szczegółami należy się koniecznie zapoznać. Co istotne, dla tego ryzyka ubezpieczyciel ustanowił karencję, której długość wynosi 90 dni.

Świadczenie w wysokości od jednej do sześciu rat dostępne jest w razie pobytu w szpitalu trwającego min. 5 dni. Z kolei w razie wypadku, oparzenia lub kalectwa przysługuje ustalony procent wartości kredytu. W razie śmierci zaś uposażeni otrzymują środki na spłatę w wysokości aktualnego salda zadłużenia. 

Pakiet Życie Plus mogą kupić klienci, których pierwotny okres kredytowania ma się skończyć przed osiągnięciem wieku 70 lat. Przewiduje on takie samo świadczenie w razie pobytu w szpitalu i za uszczerbek na zdrowiu jak ten przedstawiony wyżej. 

Oprócz tego to ubezpieczenie do kredytu w Santander przewiduje wypłaty za zgon, także w wyniku wypadku komunikacyjnego — wówczas do dwukrotności wartości kredytu. 

Umowę na polisę Spokojny Kredyt można zawrzeć w oddziale, ale w przypadku Pakietu życie plus także za pomocą narzędzi Santander Internet i Santander Mobile. 

Rodzaj ubezpieczeniaMaksymalna suma ubezpieczeniaWiek końca ochronyZakres
Spokojna Hipotekanie wskazano75 latZgon
Spokojny Kredyt300 tys. zł60 lub 70 lat — zależnie od pakietuZgon, NNW, utrata zatrudnienia
Tabela 1. Ubezpieczenie Santander – szczegóły oferty. Opracowane na podstawie OWU (10.05.2022)

Inne ubezpieczenie do kredytu Santander

Oczywiście zgodnie z prawem nie mamy obowiązku przyjmować oferty ubezpieczenia na życie proponowanej przez bank. Powinien on zaakceptować każdą inną spełniającą określone przez niego warunki odpowiadające danemu kredytowi. Naturalnie warto więc rzucić okiem także na to, jakie ubezpieczenie proponuje sama współpracująca z bankiem Santander Aviva. Jednym z rozwiązań może tu być polisa Twoje życie.

Szczególną cechą tego produktu pozwalająca go traktować jako dobre ubezpieczenie do kredytu jest to, że ustalamy tu sumę ubezpieczenia uwzględniającą bieżące potrzeby na określony okres (min. 10 lat, jednak nie dłużej niż do 70 roku życia). 

Tutaj oczywiście bierzemy pod uwagę wysokość kredytu i ewentualne inne kwestie mogące wiązać się z koniecznymi wydatkami. Po jego upływie ubezpieczyciel obniży sumę ubezpieczenia do poziomu wskazanego przy zawieraniu umowy.

Oprócz tego jest to typowe ubezpieczenie na życie z szerokimi możliwościami rozbudowy. Mamy m.in. rozszerzenie na poważne zachorowania (na sumę do 800 tys. zł), leczenie za granicą czy przejęcie opłacania składek, także niezwykle ważne w polisie przy kredycie. 

Podobnym produktem jest polisa Aviva Twój plan, w której mamy także możliwość długoterminowego oszczędzania na rachunku UFK.