Ubezpieczenie Bezpieczna Spłata w Aegon to ciekawe rozwiązanie z gwarancją wypłaty środków skierowane do wąskiej grupy klientów. Składki zaczynają się od 101 zł miesięcznie, a polisa umożliwia zabezpieczenie zobowiązania do 500 000 zł. Czy zakup ubezpieczenia w Aegon to dobre rozwiązanie? Sprawdzamy!

Ubezpieczenie pod kredyt w Aegon – czy to ma sens?

Polisa Bezpieczna Spłata to oferta skierowana do osób, którym zależy na wąskiej ochronie zobowiązań finansowych i możliwości odzyskania przynajmniej części wpłaconych składek po zakończeniu umowy. Ubezpieczenie mogą kupić kredytobiorcy w wieku od osiemnastu do pięćdziesięciu sześciu lat. 

Ten rodzaj polisy nie ochroni nas na wypadek niezdolności do pracy czy poważnego zachorowania, ale pozwoli bliskim na spłacenie kredytu w przypadku naszej śmierci. Warto podkreślić, że z biegiem lat suma ubezpieczenia może się sukcesywnie zmniejszać wraz ze spłatą zobowiązania.

Od trzeciego roku trwania polisy, ubezpieczający ma możliwość wnioskowania o obniżenie wysokości składek, co wiąże się z niższą sumą ubezpieczenia oraz niższą kwotą wartości wykupu. 

Przed jakimi okolicznościami chroni polisa Bezpieczna Spłata?

To rodzaj ubezpieczenia na życie i dożycie, które w założeniu ma zabezpieczać rodzinę ubezpieczonego na wypadek jego śmierci, a pieniądze z polisy pokryją spłatę kredytu hipotecznego.

Aegon nie oferuje możliwości rozszerzenia ubezpieczenia na inne zdarzenia niż śmierć ubezpieczonego. Towarzystwo w swojej ofercie ma również produkt Spokojna Przyszłość, który może w bardziej kompleksowy sposób chronić nie tylko ubezpieczonego, ale również jego rodzinę. 

W ramach produktu Bezpieczna Przyszłość ubezpieczyciel gwarantuje dwie usługi:

  • ochronę kredytobiorcy na wypadek śmierci,
  • wypłatę części lub całości wpłaconych składek, jeśli ubezpieczony dożyje do końca umowy.

Wiek kredytobiorcy a czas trwania umowy — ubezpieczenia w Aegon

Ubezpieczenie Bezpieczna Spłata nie jest ofertą dla wszystkich. Ubezpieczyciel w ogólnych warunkach umowy określił trzy grupy wiekowe, które mogą kupić produkt. W zależności od tego, do jakiej grupy należymy, możemy podpisać umowę na czas od 15. do 25. lat. 

  • Osoby w wieku  od osiemnastu do czterdziestu pięciu lat mogą ubezpieczyć się na dwadzieścia pięć lat, 
  • osoby w wieku od czterdziestu sześciu do pięćdziesięciu lat na dwadzieścia lat, 
  • kredytobiorcy od pięćdziesiątego pierwszego roku życia do pięćdziesiątego piątego mogą kupić polisę maksymalnie na piętnaście lat. 

A zatem im młodszy kredytobiorca, tym dłuższy czas ochrony.

Wiek ubezpieczonegoMaksymalny czas ochrony
18 – 45 latdo 25 lat
46 – 50 latdo 20 lat
51 – 55 latdo 15 lat
Tabela 1. Wiek ubezpieczonego a maksymalny czas ochrony. Źródło: dokument OWU Bezpieczna Spłata Aegon.

Wysokość sumy ubezpieczenia w Aegon

Suma ubezpieczenia może wynosić równowartość zobowiązania kredytowego do pół miliona złotych i – jak już wspominaliśmy – sukcesywnie obniżana na wniosek klienta od trzeciego roku trwania umowy. Obniżenie sumy ubezpieczenia odbywa się za zgodą ubezpieczyciela, jeżeli ubezpieczający nie będzie zalegał z opłacaniem składek.

Składki należy opłacać z góry z częstotliwością miesięczną we wskazanym w umowie dniu.

Zwrot składki – Ile pieniędzy z ubezpieczenia w Aegon można odzyskać?

Kluczową rolę w obliczaniu należnego zwrotu składki odgrywa wiek kredytobiorcy i czas trwania umowy. Jeżeli ubezpieczony dożyje końca ochrony, może odzyskać od 55% do 100% wpłaconych składek.

Przykład: Załóżmy, że mamy czterdzieści  siedem lat i wzięliśmy kredyt na 300 000 zł. Podpisujemy umowę o ubezpieczenie na życie na 20 lat. Regularna składka miesięczna wynosi, powiedzmy, 280 zł. W tym czasie, przy założeniu, że suma ubezpieczenia będzie stała, zapłacimy za ochronę łącznie 67 200 zł. Po wygaśnięciu umowy możemy liczyć na zwrot 50 400 zł. 

Gdybyśmy mogli podpisać umowę na dwadzieścia pięć lat, zapłacilibyśmy 84 000 zł, ale po zakończeniu ochrony, moglibyśmy wnioskować o zwrot całej kwoty.

Wiek ubezpieczonegoCzas trwania umowyZwrot składek na okoliczność dożycia do końca trwania umowy
18 – 45 lat25 lat100%
46 – 50 lat20 lat75%
51 – 55 lat15 lat55%
Tabela 2. Wypłata świadczenia z tytułu dożycia ubezpieczonego do końca trwania umowy. Źródło: OWU Bezpieczna Spłata, ubezpieczenia kredytu Aegon.

Aby odzyskać pieniądze, wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek i przekazać go ubezpieczycielowi wraz z kopią ważnego dokumentu tożsamości. 

Jakie zdarzenia nie są objęte ochroną ubezpieczeniową?

Jak już wspominaliśmy, ubezpieczenie pod kredyt w Aegon zapewnia ochronę wyłącznie na wypadek śmierci ubezpieczonego oraz gwarantuje zwrot składek w przypadku dożycia do końca umowy. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do niewypłacenia pieniędzy, jeśli do śmierci dojdzie w następujących sytuacjach:

  • samobójstwo do dwóch lat od podpisania umowy, niezależnie od stanu poczytalności kredytobiorcy,
  • śmierć w wyniku działań militarnych; dobrowolnym udziale w aktach terroru, a także misjach stabilizacyjnych, pokojowych oraz w czasie trwania stanu wojennego,
  • śmierć w wyniku próby popełnienia lub popełnienia umyślnego przestępstwa.

Ponadto w pierwszych trzech latach umowy Aegon może nie wypłacić odszkodowania, jeśli okoliczności śmierci będą miały związek z zatajonymi przez ubezpieczonego informacjami.

Co ciekawe, jeśli dojdzie do zdarzeń charakteryzujących się ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwo wypłaci uposażonym świadczenie w kwocie wartości wykupu. 

Jak kupić polisę Bezpieczna Spłata?

Ubezpieczenie pod kredyt w Aegon można kupić, dzwoniąc na infolinię lub wypełniając formularz kontaktowy na stronie internetowej ubezpieczyciela. 

Jeśli nie wiesz, jaki produkt sprawdzi się najlepiej w Twojej sytuacji, skorzystaj z darmowych usług naszych doradców – otrzymasz zestawienie najkorzystniejszych ofert dostosowanych do Twoich potrzeb. Bez zobowiązań. Wypełnij formularz.

Sprawdź także, jak powstawał nasz ranking ubezpieczeń do kredytu.