Warta Ochrona to ubezpieczenie, które może być dobrym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego na wypadek śmierci, czy poważnego zachorowania. Składka roczna zaczyna się już od 300 zł.  

Co wyróżnia produkt Warta Ochrona?

Produkt Warta Ochrona w wariancie ubezpieczenia do kredytu umożliwia kompleksowe ubezpieczenie kredytobiorcy lub głównego żywiciela rodziny. Nie daje jednak możliwości rozszerzenia ochrony na bliskich. Sumę ubezpieczenia możemy dostosować indywidualnie do naszych potrzeb, a jej wypłata pokryje koszty kredytu gotówkowego, hipotecznego czy samochodowego.

Jaki zakres ma ubezpieczenie kredytu Warta?

Podstawą polisy jest ochrona życia ubezpieczonego, jednakże bardzo łatwo możemy rozszerzyć ubezpieczenie o ochronę naszego zdrowia i zabezpieczenie finansowe na wypadek niezdolności do pracy czy samodzielnego życia.

Warta Ochrona oferuje aż 15 aneksów do umowy głównej, w ramach których możemy skonstruować ubezpieczenie idealnie dopasowane do naszych potrzeb i możliwości finansowych. W wariancie polisy pod kredyt hipoteczny nie możemy ubezpieczyć współmałżonka ani dzieci.

Umowy dodatkowe możemy podpisać na pięć lat. Po tym czasie – jeśli nie złożymy stosownego wniosku o rezygnacji –  zostaną one automatycznie przedłużone. Większość rozszerzeń jest skierowana do osób pełnoletnich, które nie ukończyły 60 lub 65 lat.

Ubezpieczenie kredytu w Warta – jaki rodzaj ochrony wybrać?

I tak, szukając zabezpieczenia dla naszego kredytu, warto zwrócić uwagę m.in. na: ochronę na wypadek śmierci w wyniku wypadku, śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego, niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ponadto możemy również zabezpieczyć się finansowo na okoliczności, w których przejściowo nie będziemy mogli pracować, np. gdy trafimy do szpitala z powodu wypadku lub zachorujemy na jedną z poważnych – zdefiniowanych przez ubezpieczyciela – chorób.

ZdarzenieWiek wstępuCzas trwania umowySzczegóły oferty
Śmierć w wyniku wypadku18 – 65 5 latodszkodowanie zostanie wypłacone, jeżeli śmierć nastąpi w ciągu 180 dni od dnia wypadku 
Inwalidztwo w wyniku nw18 – 655 latod 2% (za utratę palca) do 100% (m.in. za utratę słuchu) sumy ubezpieczenia
Niezdolność do samodzielnej egzystencji18 – 605 latodszkodowanie zostanie wypłacone, jeżeli przyczyną niezdolności będzie wypadek lub choroba
Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku18 – 655 latwypłata świadczenia za pobyt do 10 dni będzie powiększona o świadczenie rehabilitacyjne
Trwały uszczerbek w wyniku wypadku18 – 655 latstopień uszczerbku musi wynosić minimum 2%
Poważne zachorowanie18 – 605 latwypłata odszkodowania m.in. w związku z zachorowaniem na nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, zawał serca (9 chorób)
Tabela 1. Dodatkowa ochrona do umowy głównej — Warta ubezpieczenie kredytu

Kompletną listę umów dodatkowych znajdziemy na stronie Warty w zakładce ubezpieczenie do kredytu.

Czy odszkodowanie z Warty wystarczy na pokrycie rat kredytu?

Odpowiedź na to pytanie jest zwykle jedną z kluczowych podczas poszukiwania odpowiedniego ubezpieczenia przy kredycie, zwłaszcza hipotecznym. W Warcie mamy możliwość dostosowania sumy ubezpieczenia do naszych zobowiązań finansowych, a także podwyższenia jej wysokości w każdą rocznicę zakupu polisy. 

Koszty ubezpieczenia kredytu Warta Ochrona

Podobnie, jak w innych polisach, ubezpieczyciel umożliwia opłacanie składek miesięcznie, kwartalnie, co pół roku i raz w roku, na wskazany rachunek bankowy.

Minimalna wartość składki rocznej nie powinna być niższa niż 300 zł, jednakże warto pamiętać, że ostateczna cena zależeć będzie w dużej mierze od sumy ubezpieczenia, a w dalszej kolejności od naszego wieku, stanu zdrowia i rodzaju wykonywanej pracy. 

Jeżeli interesujesz się tym, ile może kosztować polisa na życie do kredytu — napisaliśmy na ten temat wyczerpujący artykuł.

Przy jakim zdarzeniu ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Jak przy każdej polisie na życie ubezpieczony powinien mieć świadomość, że w kilku wyjątkowych sytuacjach może nie otrzymać odszkodowania od ubezpieczyciela. W przypadku ubezpieczenia Warta Ochrona są to:

  • śmierć w wyniku działań wojennych,
  • zgon w wyniku samookaleczenia, samobójstwa lub okaleczenia przez osobę trzecią na własną wyraźną prośbę ubezpieczonego – uwaga – w pierwszych dwóch latach trwania umowy,
  • śmierć w wyniku leczenia lub innych działań medycznych podejmowanych bez kontroli lekarza,
  • zgon na skutek aktywnego i dobrowolnego udziału w zamieszkach i aktach terroru,
  • śmierć na skutek skażenia biologicznego, jądrowego lub chemicznego.

Dodatkowo należy pamiętać o poinformowaniu ubezpieczyciela o wszelkich naszych kłopotach zdrowotnych. Ukrycie kluczowych informacji może być również podstawą do niewypłacenia sumy ubezpieczenia.

Warta Ochrona kupisz zdalnie!

Ubezpieczenie można kupić, zamawiając na stronie internetowej Warty rozmowę z agentem, a także korzystając z formularza na naszej stronie. 

W celu określenia ryzyka i obliczenia wysokości składki ubezpieczyciel może poprosić o informacje dotyczące zdrowia, czy zobowiązań finansowych.

Zwykle do sumy 300 000 zł Warta nie wymaga badań lekarskich. Jeśli jednak, z jakiegoś powodu zostaniemy poproszeni o ich wykonanie, ubezpieczyciel pokryje koszty.