Generali Z Myślą o Całym Twoim Życiu to bezterminowe ubezpieczenie, które możemy dopasować do swojego kredytu. System rabatowy i szeroki zakres ochrony sprawia, że jest to produkt, który warto przeanalizować.

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie pod kredyt w Generali?

Polisa w Generali jest ubezpieczeniem bezterminowym, z przyjaznym systemem rabatowym i możliwością zawarcia ubezpieczenia terminowego, które zabezpieczy zobowiązania kredytowe. Produkt umożliwia przede wszystkim ochronę na wypadek śmierci kredytobiorcy oraz ubezpieczenie na wypadek innych zdarzeń, które mogłyby zagrozić spłacie kredytu.

Z Myślą o Całym Twoim Życiu – zakres ubezpieczenia

Generali oferuje szereg umów dodatkowych, którymi możemy zbudować całkiem racjonalną ochronę minimalizującą ryzyko problemów ze spłatą kredytu. W ramach ubezpieczenia bezterminowego na wypadek śmierci mamy możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia poprzez zawarcie terminowego zobowiązania.

Co więcej, ubezpieczyciel oferuje ochronę na wypadek trwałej niezdolności do pracy, hospitalizacji, ciężkiego zachorowania (w dwóch wariantach), inwalidztwa i wielu innych zdarzeń. Większość umów dodatkowych można podpisać minimum na 5 lat, a sumy ubezpieczeń dostosować do własnych potrzeb finansowych – większość zdarzeń można ubezpieczyć maksymalnie do stu tysięcy złotych lub do miliona złotych. 

Ubezpieczenie Generali oferuje szeroki wariant ochrony

Dodatek do podstawy ubezpieczeniaCzas trwania umowyWiek wstępuSuma ubezpieczeniaDodatkowe informacje
Terminowe ubezpieczenie na życieod 10 do 40 lat15 – 71 latod 5 000 złMoże podwyższyć SU na czas spłaty kredytu.
Niezdolność do pracy5 lat15 – 67 latod 10 000 zł do 1 000 000 złChroni na wypadek całkowitej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem.
Śmierć w wyniku udaru mózgu lub zawału serca5 lat15 – 71 latod 10 000 zł do 1 000 000 złOdszkodowanie zostanie wypłacone, jeżeli śmierć będzie wynikiem przebytego zawału lub udaru i nastąpi maksymalnie 90 dni po tym zdarzeniu.
Uraz w wyniku nw5 lat15 – 67 latod 10 000 zł do 100 000 złZa każdy uraz wypłata w wysokości 1% SU, maksymalnie 1000 zł.
Trwałe inwalidztwo w wyniku nw5 lat15 – 71 latod 10 000 zł do 1 000 000 złWypłata od 2% (za utratę palca u stopy) do 100% (za całkowitą utratę wzroku) sumy ubezpieczenia. Maksymalnie do 100% SU łącznie za wszystkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem.
Zawał serca lub udar mózgu5 lat15 – 71 latod 10 000 zł do 1 000 000 złZawał: wypłata 50% lub 100% SU w zależności od stopnia zaawansowania choroby.Udar: wypłata 100% SU.
Poważne zachorowanie5 lat15 – 71 latod 10 000 zł do 1 000 000 złDostępne są II warianty ochrony: podstawowy (17 chorób) i rozszerzony (41 chorób). Do 200% wypłaty SU.
Tabela 1. Najważniejsze informacje o dodatkowych ubezpieczeniach do umowy głównej Generali Z Myślą o Całym Twoim Życiu. Opracowane na podstawie oferty i dokumentów OWU.

Wysokość sumy ubezpieczenia a koszty polisy

Niestety ubezpieczyciel nie określił – ani w tabeli opłat, ani w dokumencie OWU – minimalnej wysokości składek dla produktu Z Myślą o Całym Twoim Życiu. Trudno więc oszacować, ile polisa na życie może kosztować.

Wiadomo jednak, że koszty polisy na życie można obniżyć, wybierając płatność “z góry”. Największe korzyści osiągniemy, opłacając polisę raz w roku – wysokość składki zostanie obniżona o 5%. Jeśli wybierzemy płatność co pół roku, możemy liczyć rabat 2%, a jeśli co kwartał – 1%. Pod tym względem płatność miesięczna będzie najmniej opłacalna.

Kiedy Generali nie wypłaci odszkodowania?

Dla umowy głównej ubezpieczyciel przewidział następujące wyłączenia:

  • śmierć w wyniku działań wojennych, dobrowolnego i czynnego udziału w aktach terroru i przemocy,
  • śmierć w wyniku samobójstwa popełnionego do dwóch lat od podpisania umowy oraz (za każdym razem) do dwóch lat od podwyższenia sumy ubezpieczenia; wyłączenie to dotyczy wyłącznie kwoty, o którą suma ubezpieczenia zostanie podwyższona,

Podobnie, jak w przypadku wielu innych produktów ubezpieczeniowych, należy z ogromną starannością poinformować ubezpieczyciela o wszystkich kluczowych informacjach zdrowotnych, które mogłyby przyczynić się do zaistnienia zdarzenia polisowego w przyszłości. Zatajenie informacji może skutkować niewypłaceniem odszkodowania, jeśli do zdarzenia polisowego dojdzie w ciągu pierwszych trzech lat od podpisania umowy, a ukryte okoliczności mogły być przyczyną, np. śmierci.

Zapis ten dotyczy zarówno umowy głównej, jak i umów dodatkowych oraz podwyższenia sumy ubezpieczenia. W każdej z tych sytuacji należy poinformować ubezpieczyciela o wszystkich aspektach, które mogłyby zwiększyć ryzyko wystąpienia zdarzenia objętego polisą, ponieważ ubezpieczyciel – przy każdej zmianie warunków, czy zawarciu dodatkowej umowy – ma trzy lata na podniesie argumentu o zatajeniu kluczowych informacji.

W jaki sposób kupić polisę pod kredyt?

Umowę można zawrzeć zdalnie. Aby to zrobić, wystarczy umówić na stronie Generali spotkanie z doradcą i przedstawić swoje oczekiwania. Po ocenie ryzyka, agent przygotuje odpowiednią ofertę. Wystarczy zaakceptować warunki, a wszystkie dokumenty zostaną przesłane – według naszych preferencji – na adres email lub poprzez wiadomośc sms. Polisę pod kredyt można opłacić Blikiem lub poprzez PayU.

Jeśli chciałbyś poznać najkorzystniejsze oferty – różnych towarzystw ubezpieczeniowych – dopasowane do Twoich potrzeb, wypełnij prosty formularz na naszej stronie internetowej, specjalista przedstawi Ci najlepsze propozycje.

Sprawdź również, jak powstawał nasz Ranking ubezpieczeń do kredytu.