Ubezpieczenie pod kredyt w Pru (dawniej Prudential) kupisz już od 40 zł miesięcznie. Komfort Życia to produkt, który zabezpieczy zobowiązania finansowe, a także – jeśli tego potrzebujesz – zdrowie Twoje i dziecka.

Ubezpieczenie pod kredyt w Pru – najważniejsze informacje

Polisę Komfort Życia możemy kupić wyłącznie na czas spłaty kredytu lub jako parasol bezpieczeństwa na długie lata – minimalny czas trwania ochrony to pięć lat. Podpisując umowę główną mamy możliwość rozszerzenia ubezpieczenie o inne zdarzenia (niż śmierć), które mogłyby narazić nas na utratę płynności finansowej.

Ponadto, jeśli nasza sytuacja życiowa zmieni się, np. na świat przyjdzie dziecko, ubezpieczyciel umożliwia podwyższenie sumy ubezpieczenia.

Podstawowy i rozszerzony zakres ubezpieczenia Komfort Życia

Umowę podstawową (chroniącą na wypadek śmierci) można rozszerzyć o umowy dodatkowe m.in. na wypadek poważnego inwalidztwa, zachorowania, hospitalizacji, operacji i trwałej niezdolności do pracy. Ponadto Pru daje możliwość rozszerzenia ochrony na dziecko, np. o ubezpieczenie wypadkowe, w związku z poważnym zachorowaniem czy pobytem dziecka w szpitalu.

Pełną listę umów dodatkowych można znaleźć na stronie internetowej ubezpieczyciela.

Umowa dodatkowaSUDługość umowyWiek wstępuDodatkowe informacje
Niezdolność do pracy10 000 zł – 2 000 000 złMinimum 5 lat18 – 61 latW trakcie trwania umowy można podwyższyć SU minimalnie o 10 000 zł; 
Poważne inwalidztwo10 000 zł – 2 000 000Minimum 5 lat18 – 61 latWypłata od 10% do 100% SU na wypadek inwalidztwa w wyniku poważnej choroby lub nw
Poważne zachorowanie10 000 zł – 2 000 000Minimum 5 lat18 – 61 latWypłata od 10% do 150% SU, 54 rodzaje poważnych chorób
Pobyt w szpitalu lub operacja10 000 zł –  50 000 złMinimum 5 lat16 – 66 latMaksymalna wartość wypłat w czasie ochrony – 600% SU; jednorazowo do 184% SU za pobyt w szpitalu i do 100% SU za operację
Tabela 1. Szczegóły oferty rozszerzenia ochrony w Pru Komfort Życia. Opracowanie własne na podstawie oferty i OWUD Pru Komfort Życia.

Jeszcze wyższe sumy ubezpieczenia!

Sumę ubezpieczenia możemy dopasować do naszych zobowiązań finansowych. Jeśli tego potrzebujemy, Pru umożliwia cesję na bank. Minimalna suma ubezpieczenia dla produktu Komfort Życia wynosi 10 000 zł. Co istotne, sumy ubezpieczeń w umowach dodatkowych mogą przekraczać wysokość odszkodowania z głównej polisy.

W przypadku ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania, inwalidztwa i niezdolności do pracy mamy możliwość ustalenia sumy ubezpieczenia nawet na dwa miliony złotych. Należy jednak pamiętać, że potencjalne wysokie odszkodowanie wiąże się również z wyższymi składkami.

Sumę można podwyższać na warunkach przedstawionych w OWU polisy.

Składki w Pru już od 480 zł za rok

Ubezpieczenie do kredytu Komfort Życia możemy opłacać miesięcznie, kwartalnie, co pół roku i raz w roku. Minimalne składki wynoszą odpowiednio 40 zł, 120 zł, 240 zł oraz 480 zł. Warto jednak pamiętać, że ostateczny koszt polisy zależeć będzie od wybranej przez nas sumy ubezpieczenia dla umowy głównej oraz zakresu dodatkowej ochrony. 

Jeśli z jakichś powodów nie będziemy w stanie opłacić składki w terminie, Pru daje dodatkowe 60 dni na uregulowanie należności; w tym czasie nadal zapewniając ochronę. 

Co roku Pru (Prudential) wysyła propozycję indeksacji i waloryzacji składki. Ubezpieczający może zgodzić się na waloryzację, informując ubezpieczyciela o tym fakcie nie później niż na tydzień przed rocznicą polisy, a także zrezygnować z indeksacji (również w tym terminie).

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Pru zastrzega sobie prawo do niewypłacenia odszkodowania, jeśli śmierć ubezpieczonego będzie wynikiem następujących zdarzeń:

  • samobójstwa popełnionego przed upływem roku od zawarcia umowy,
  • aktów przemocy, terroru, zamieszkach lub działań wojennych.

Ponadto odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeśli ubezpieczony ukryje w momencie zawierania umowy kluczowe informacje, np. o stanie zdrowia, gdyby informacje te miały wpływ na okoliczności śmierci. To wyłączenie jest w mocy wyłącznie w ciągu pierwszych trzech lat trwania umowy oraz za każdym razem przy podwyższaniu sumy ubezpieczenia (także przez pierwsze 3 lata).

Ubezpieczenie pod kredyt Komfort Życia kupisz w trzech prostych krokach

Aby kupić ubezpieczenie na życie do kredytu w Pru, wystarczy wypełnić formularz kontaktowy na stronie i umówić się na konsultację z agentem ubezpieczeniowym. Można to zrobić na stronie internetowej Pru (Prudential) lub – jeśli chciałbyś porównać jeszcze inne oferty – również u nas. Następnie zostaniesz zapytany o Twoje oczekiwania i potrzeby, a konsultant przygotuje umowę. Gotową polisę można otrzymać na maila lub, w papierowej wersji, do rąk własnych.