Ubezpieczenie Metlife na Życie to szeroki zakres ochrony, dodatkowa umowa pod zabezpieczenie kredytu, a także przyjazny system rabatowy. Składki zaczynają się już od 50 zł miesięcznie. Sprawdź, czy to produkt dla Ciebie.

Polisa Metlife na Życie – najważniejsze informacje 

Metlife oferuje terminowe ubezpieczenie na życie z ponad dwunastoma dodatkowymi zakresami ochrony, w tym także z zabezpieczeniem kredytu. Umowę główną – na wypadek śmierci – można podpisać maksymalnie na trzydzieści lat, natomiast minimalny czas trwania ochrony na wypadek pozostałych zdarzeń wynosi pięć lat. 

Metlife przygotował dla swoich klientów system rabatowy, który pozwala zaoszczędzić pieniądze, poprzez wybranie wyższej sumy ubezpieczenia, a także rocznej częstotliwości opłacania składek.

Jaką ochronę oferuje ubezpieczenie w Metlife?

W ramach umowy głównej mamy możliwość rozszerzenia ochrony o ponad dziesięć różnych zdarzeń, w tym również zabezpieczenie zdrowia dziecka i jego sytuacji finansowej na wypadek śmierci rodziców. 

Ubezpieczyciel pozwala dostosować wysokość sum ubezpieczenia (choć, trzeba przyznać, dla niektórych zdarzeń, są one relatywnie niskie), częstotliwość opłacania składek oraz długość trwania umowy głównej i polisy pod kredyt.

Kredytobiorcę mogą szczególnie zainteresować następujące zakresy ochrony:

  • zabezpieczenie spłaty kredytu,
  • poważne zachorowanie, 
  • trwałe inwalidztwo,
  • niezdolność do pracy.

Metlife ubezpieczenie kredytu — dodatkowa ochrona

Szczegóły produktów rozszerzających ochronę zostały zaprezentowane w tabeli.

Dodatek do podstawy ubezpieczeniaCzas trwania umowyWiek wstępuSuma ubezpieczeniaDodatkowe informacje
Zabezpieczenie spłaty kredytu – Dopasowana Ochrona ŻyciaIndywidualny – umowa kończy się wraz z polisą główną.18 – 71 latIndywidualna, malejąca.Wysokość składki i sumy ubezpieczenia maleje od 6. rocznicy polisy.
Poważne zachorowanie | Operacja – Wsparcie w chorobie5 lat (automatycznie przedłużana).18 – 61 latIndywidualnaDwa warianty ubezpieczenia: Standard (35 chorób) i Premium (65 chorób). Wypłata od 10% do 100% sumy ubezpieczenia. Jeśli do choroby dojdzie w pierwszych 90 dniach trwania umowy – wypłata 110% sumy wpłaconych składek i rozwiązanie umowy. Jeśli do choroby dojdzie po 90 dniach od podpisania umowy – wypłata zależeć będzie od rodzaju choroby: wypłata 100% SU jest równoznaczna z wygaśnięciem umowy.
Pobyt w szpitalu5 lat (automatycznie przedłużana).18 – 61 latIndywidualnaDwa warianty ochrony: Standard i Premium. Ubezpieczenie chroni na wypadek hospitalizacji w wyniku nw i choroby, również na OIOM, oraz na wypadek operacji. Aby pieniądze zostały wypłacone, pobyt w szpitalu musi trwać minimum 4 dni.
Uszkodzenie ciała w wyniku NW – 5 lat (automatycznie przedłużana). Maksymalnie do 75. roku życia.18 – 70 latod 10 000 zł do 150 000 złWypłata od 1% do 100% sumy ubezpieczenia według tabeli uszkodzeń ciała zawartej jako załącznik w OWUD.
Trwałe inwalidztwo – Ochrona na Wszelki Wypadek5 lat (automatycznie przedłużana). Maksymalnie do 75. roku życia.18 – 70 latod 10 000 zł do 450 000 złDodatkowe miesięczne świadczenie wypłacane przez 10 lat dla osób, u których stwierdzono minimum 50% trwałego inwalidztwa wskutek NW w wysokości od 100 zł do 4500 zł.Umowa wygasa w momencie wypłaty 100% sumy ubezpieczenia.
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku – Podwójna Ochrona5 lat (automatycznie przedłużana).18 – 71 latIndywidualnaZakres ubezpieczenia: śmierć ubezpieczonego/współubezpieczonego w wyniku NW lub w wyniku wypadku komunikacyjnego.
Niezdolność do pracy – Ochrona bez Barier5 lat (automatycznie przedłużana).18 – 61 latIndywidualnaOchrona na wypadek całkowitego i trwałego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby.
Tabela 1. Metlife na Życie  – szczegóły oferty. Opracowane na podstawie oferty i dokumentów OWU.

Zabezpieczenie spłaty kredytu w Metlife

Jeśli chodzi o ubezpieczenie w Metlife, kredytobiorcy powinni szczególnie zainteresować się dodatkiem Dopasowana Ochrona Życia. Ogólnie rzecz biorąc jest to rozwiązanie przygotowane specjalnie pod ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Przede wszystkim charakteryzuje je systematyczne pomniejszanie – począwszy od szóstego roku polisowego – sumy ubezpieczenia, a także wysokości składki wraz ze spłatą rat kredytu. 

Na przykład: Biorąc kredyt na 30 lat i ubezpieczając go polisą Dopasowana Ochrona Życia, wybieramy sumę ubezpieczenia o równowartości naszego kredytu i przez pięć lat płacimy stałą wysokość składek, określoną w umowie. Po tym czasie – przez kolejne 25 lat – wysokość składki i sumy ubezpieczenia będzie systematycznie maleć w każdą rocznicę polisy.

Ile kosztuje polisa Metlife na Życie?

Polisę w Metlife można opłacać w systemie miesięcznym albo rocznym. Minimalna składka odprowadzana co miesiąc wynosi 50 zł, natomiast opłata roczna nie może być niższa niż 570 zł. Dodatkowo decydując się na roczną częstotliwość opłat, możemy oszczędzić 5% wartości składki. Ponadto, jeśli mamy potrzebę dopisania małżonka jako współubezpieczonego w polisie, Metlife oferuje 10% dodatkowego rabatu.

Warto wiedzieć, że również wysokość sumy ubezpieczenia może wpłynąć na obniżenie składki. Metlife oferuje swoim klientom rabat od 2,5% do nawet 35% – im wyższa kwota, na jaką chcemy ubezpieczyć życie, tym wyższy rabat.

Wysokość sumy ubezpieczeniaWartość rabatu
od 75 000 zł do 100 000 zł2,5%
od 100 000 zł do 150 000 zł10%
od 150 000 zł do 250 000 zł15%
od 250 000 zł do 500 000 zł25%
od 500 000 zł do 1 000 000 zł30%
milion złotych lub więcej35%
Tabela 2. Wysokość rabatu a suma ubezpieczenia w Metlife na Życie. Źródło OWU.

Wypłata świadczenia a wyłączenia odpowiedzialności

Metlife w polisie na życie określił następujące sytuacje, w których nie wypłaci świadczenia:

  • jeśli do śmierci ubezpieczonego dojdzie w wyniku działań wojennych, jego aktywnego uczestnictwa w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych,
  • jeśli ubezpieczony zatai podczas zawierania umowy kluczowe informacje, które mogły stać się przyczyną śmierci. Ten zapis dotyczy wyłącznie śmierci w pierwszych trzech latach trwania umowy.

Ponadto w sytuacji, gdy ubezpieczony popełni samobójstwo w pierwszych dwóch latach trwania umowy, ubezpieczyciel wypłaci jedynie (uposażonemu lub ubezpieczającemu, jeśli jest inną osobą niż ubezpieczony) sumę wpłaconych w ramach umowy podstawowej składek. Gdyby natomiast do samobójstwa doszło po tych dwóch latach, ubezpieczyciel wypłaciłby całą sumę ubezpieczenia określoną w polisie. 

Jak kupić ubezpieczenie pod kredyt?

Ubezpieczenie pod kredyt można kupić, zamawiając kontakt z agentem na stronie Metlife, a także wypełniając krótki formularz na naszej stronie internetowej.

W tym drugim wariancie na podstawie przekazanych informacji doradca przedstawi najkorzystniejsze oferty i pomoże wybrać tą najlepszą.