Ubezpieczenie Pekao to gwarancja podstawowej ochrony kredytu hipotecznego nawet powyżej miliona złotych. Czy warto je rozważyć? Sprawdzamy, ile kosztuje polisa, jakie ma wyłączenia i czy jej zakup może się opłacać.

Ubezpieczenie Pekao na życie do kredytu – najważniejsze informacje

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego w Pekao jest możliwe dzięki współpracy banku z towarzystwem Allianz. Produkt oferuje wąski zakres ochrony dla pełnoletnich kredytobiorców, którzy nie ukończyli siedemdziesiątego pierwszego roku życia. 

Procedura zakupu i oceny ryzyka jest bezpośrednio zależna od wysokości kredytu. Zobowiązanie poniżej 300 000 zł można zabezpieczyć bez konieczności wykonania badań lekarskich. 

W dokumencie OWU czytamy, że osoby biorące kredyt od 300 000 zł do 500 000 zł powinny podpisać oświadczenie o stanie zdrowia. Jeżeli tego nie zrobią, będą musiały wykonać badanie medyczne, podobnie jak kredytobiorcy zadłużeni na pół miliona do miliona złotych.  

Jeżeli zobowiązanie finansowe przekracza milion złotych, klient zobowiązany jest nie tylko do wykonania badania, ale również do wypełnienia kwestionariusza medycznego. Koszty, podobnie jak w standardowych polisach, pokryje ubezpieczyciel. 

UbezpieczenieWiek wstępuMaksymalna suma ubezpieczeniaCzęstotliwość opłacania składkiCzas trwania umowyAnkieta medyczna
Allianz dla Pekao – ubezpieczenie kredytu hipotecznego18 – 71 latponad milion złotychRocznaRok; umowa automatycznie odnawialnaTak
Tabela 1. Ubezpieczenie Pekao – najważniejsze informacje. Opracowane na podstawie Karty Produktu.

Umowa zawierana jest na rok, a następnie automatycznie odnawialna, o ile żadna ze stron jej nie wypowie.

Wąski zakres ochrony

Dla wielu kredytobiorców zakres ochrony ubezpieczenia w Pekao może okazać się sporym minusem i wymusić konieczność szukania odpowiedniej polisy na własną rękę. 

Ubezpieczenie to gwarantuje bowiem ochronę wyłącznie na wypadek śmierci ubezpieczonego oraz trwałej niezdolności do samodzielnej egzystencji powstałej na skutek choroby lub obrażeń w wyniku nieszczęśliwego wypadku. 

W Pekao nie ubezpieczymy się na wypadek hospitalizacji czy utraty pracy – dwóch istotnych przyczyn kłopotów finansowych, które utrudniają spłatę zadłużenia. Jeżeli jednak zależy nam głównie na zabezpieczeniu bliskich, taka oferta może nam w zupełności wystarczyć.

Wysokość sumy ubezpieczenia w Pekao

Jak już wspomnieliśmy, bank umożliwia zabezpieczenie zobowiązania nawet powyżej miliona złotych. Nie oznacza to jednak, że za zdarzenia uwzględnione w polisie otrzymamy równowartość naszego zadłużenia. 

Jak zatem wygląda sposób obliczania sumy ubezpieczenia w Pekao?

Przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, że suma ubezpieczenia jest stała, a więc nie zmienia się wraz z saldem zadłużenia.

W OWU produktu czytamy, że SU „odpowiada 25% wartości udzielonego Kredytu/Pożyczki pomnożonej przez Udział procentowy”. 

Czym jest udział procentowy?

Ubezpieczyciel definiuje go jako wartość procentową ustalaną przez bank, która jest równa proporcji dochodów kredytobiorcy (tych, które zostały uwzględnione przy badaniu zdolności kredytowej) do sumy dochodów osiąganych przez wszystkich kredytobiorców objętych ubezpieczeniem w ramach jednej polisy.

SU = 25% sumy kredytu x udział procentowy
Sposób obliczania wysokości sumy ubezpieczenia w Pekao

Allianz umożliwia podwyższenie sumy ubezpieczenia klientom, którzy nie ukończyli siedemdziesięciu jeden lat. Przy czym, jeżeli podwyższona wartość przekroczy 300 000 zł, to klient będzie musiał przejść analogiczne procedury jak przy zawieraniu polisy na wyższe sumy zabezpieczenia. 

Ważne! Podczas składania oświadczenia o stanie zdrowia (zarówno przy podpisywaniu umowy, jak i podwyższaniu ubezpieczenia) niezmiernie istotne jest przekazanie informacji zgodnych z prawdą. Ubezpieczyciel ma bowiem prawo do niewypłacenia świadczenia, jeżeli do śmierci, czy niezdolności do samodzielnej egzystencji dojdzie na skutek, np. zatajonej przez kredytobiorcę choroby w pierwszych trzech latach trwania umowy i podwyższania SU.

Jak naliczana jest składka?

Na ostateczną cenę ubezpieczenia wpływają głównie trzy czynniki. Są to: kwota kredytu, nasz wiek oraz udział procentowy, który już omawialiśmy. 

Wysokość składki obliczana jest według następującego wzoru: 

ROCZNA STOPA SKŁADKI WYNIKAJĄCA WEDŁUG TARYFY ALLIANZ X KWOTA UDZIELONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO X UDZIAŁ PROCENTOWY (O ILE WYSTĘPUJE) = WYSOKOŚĆ SKŁADKI
Wzór na obliczenie wysokości składki ubezpieczenia w Pekao

Składkę należy opłacać raz w roku, z góry.

Kiedy nie otrzymam świadczenia?

Jak każde ubezpieczenie i to w Pekao ma pewne ograniczenia. Przede wszystkim ubezpieczyciel nie wypłaci rodzinie pieniędzy, jeżeli do śmierci ubezpieczonego dojdzie na skutek samobójstwa; samookaleczenia, a także okaleczenia na własną prośbę w ciągu pierwszych dwóch lat od zawarcia umowy. Jest to standardowy zapis, który pojawia się we wszystkich polisach na życie. 

Dodatkowo w ramach tego zdarzenia pieniądze nie zostaną wypłacone w związku z:

  • udziałem ubezpieczonego w działaniach wojennych, w czasie trwania stanu wojennego lub ogólnie w trakcie przebywania na terytorium ogarniętym wojną,
  • niezgodnym z prawem udziałem w różnego rodzaju aktach przemocy, terroru, zamieszkach, czy rozruchach.

Wszystkie wymienione wyżej zapisy dotyczą zarówno śmierci, jak i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Ponadto na okoliczność tego zdarzenia obowiązuje szereg dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności. 

Jednym z nich jest niezdolność do samodzielnej egzystencji powstała na skutek podejmowania działań pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, a także leków, które zostały podane bez wskazań, nieprzepisanych przez lekarza lub używanych niezgodnie z zaleceniami.

Jeżeli chodzi o zapisy dotyczące zdrowia, ubezpieczyciel nie wypłaci również pieniędzy, gdy do zdarzenia dojdzie na skutek chorób psychicznych lub zaburzeń zachowania; zespołu nabytego niedoboru odporności, czyli AIDS oraz poddania się leczeniu niezgodnym z zaleceniami lub bez nadzoru lekarza.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji – kiedy jeszcze nie otrzymamy pieniędzy?

Osoby żądne wrażeń, uprawiające sport, szczególną uwagę powinny zwrócić na zapis dotyczący aktywności fizycznej. Ubezpieczyciel wyszczególnił ponad piętnaście różnych sportów, których wykonywanie pozwala mu na niewypłacenie świadczenia. Są to m.in. wspinaczka górska i skałkowa, spadochroniarstwo, free running, nurkowanie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i skoki na gumowej linie.

Ubezpieczenie na życie w Pekao nie będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które uczestniczą w zawodach (wyścigach samochodowych) jako kierowcy, pomocnicy, a nawet pasażerowie pojazdów silnikowych. Allianz nie wypłaci bowiem pieniędzy, jeżeli do niezdolności do samodzielnej egzystencji dojdzie podczas takich zawodów lub jazd próbnych.

Standardowo nie otrzymamy również świadczenia, jeżeli do zdarzenia dojdzie na skutek działań niezgodnych z prawem tj. popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, prowadzenie pojazdów bez wymaganych uprawnień, a także, jeżeli prowadzony pojazd nie został dopuszczony do ruchu, a zdarzenie polisowe nastąpi w związku ze złym stanem technicznym pojazdu.

Kompletną listę wyłączeń można znaleźć w dokumencie OWU polisy na stronie internetowej Pekao lub Allianz. Warto przeanalizować ją przed pójściem do banku. Jeżeli nasz styl życia lub stan zdrowia zwiększają ryzyko nieotrzymania świadczenia, dobrym rozwiązaniem może okazać się kontakt z doradcą ubezpieczeniowym. Specjalista pomoże nam dobrać ubezpieczenie spełniające nasze oczekiwania.

Jak kupić ubezpieczenie w Pekao od Allianz?

Ubezpieczenie Pekao możemy kupić podczas zawierania umowy kredytowej w placówce w banku lub wypełniając formularz kontaktowy na stronie internetowej.

Ważne!  ”Umowa ubezpieczenia może być zawarta, jeżeli wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia zostanie złożony nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy Kredytu/Pożyczki lub aneksowania umowy Kredytu/Pożyczki w celu podwyższenia kwoty Kredytu/Pożyczki.” Źródło: OWU, kod produktu: TER6.

Warto więc przed wizytą w banku przeanalizować różne warianty ubezpieczenia i nie zwlekać zbyt długo z decyzją.

A może jest alternatywa? 

Jeżeli zależy nam na dopasowanej ochronie, warto rozważyć zakup ubezpieczenia na życie bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego. Wiele z nich oferuje produkty umożliwiające zabezpieczenie kredytu, a przy tym oferuje różne warianty ochrony w rozsądnych cenach. 

Na tę okoliczność przygotowaliśmy ranking ubezpieczeń do kredytu. Sprawdź i nie przepłacaj.