Alior Bank to na naszym rynku jeden z młodszych podmiotów. Liczący sobie kilkanaście lat, jednak wywalczył sobie znaczący udział w rynku, także kredytów hipotecznych. Naturalnie więc możemy tu oczekiwać kompleksowej oferty; co oznacza m.in., że możemy wybrać proponowane przez Alior Bank ubezpieczenie do kredytu hipotecznego. 

Warunki polisy do kredytu hipotecznego w Alior Bank

Proponowane przez Alior Bank ubezpieczenie do kredytu hipotecznego jest produktem PZU. Umowę może zawrzeć klient, który nie ukończył 75 lat. Jednak dla tych, którzy mają skończone 70, suma ubezpieczenia może wynosić najwyżej  250 tys. zł. 

Ten parametr polisy jest ponadto zmienny, co w ubezpieczeniach do kredytu jest częstym rozwiązaniem, tutaj mamy jednak oryginalne rozwiązanie. W ciągu pierwszych 60 miesięcy okresu kredytowania jest ona równa wysokości kredytu lub salda kapitału w dniu nabycia polisy, jeśli zrobiono to później. Po tym czasie jest aktualizowana co miesiąc i odpowiada kwocie pozostałego salda. 

Stosownie do tego wygląda też opłacanie składki — za pierwsze 60 miesięcy jednorazowo w momencie uruchomienia kredytu, następnie comiesięcznie wraz z ratą. 

Zakres ochrony i wyłączenia w ubezpieczeniu od Alior

Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego, jakie czeka na nas w Alior Bank, obejmuje typowe, najważniejsze ryzyka:

  • śmierć, za co przysługuje 100% SU;
  • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, za co przysługuje dodatkowe 100% SU;
  • ciężkie zachorowanie, za co przysługuje 30% SU, jednak nie więcej niż 70 tys. zł za jedną chorobę (karencja 90 dni);
  • niezdolność do samodzielnej egzystencji wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby, za co przysługuje 100% SU.

Sytuacje, w których ubezpieczony mimo wystąpienia zdarzenia nie otrzyma świadczenia, także należą do standardu. Jest to m.in. skutek spożycia alkoholu lub substancji psychoaktywnych, chorób stwierdzony lub leczonych w ciągu pięciu lat przed początkiem ochrony (chyba że było to przed ukończeniem 18 lat), usiłowania lub popełnienia przestępstwa, czy leczenia poza kontrolą lekarską. 

Ile kosztuje oferowane przez Alior ubezpieczenie do kredytu hipotecznego?

Koszt omawianego ubezpieczenia do kredytu hipotecznego w Alior Bank zależy od momentu kredytowania i wieku klienta. 

Za wspomniany już 60-miesięczny okres początkowy opłacamy składkę obliczoną w oparciu o stopę składki wynoszącą w 5%.

Później obowiązuje nas nowa, miesięczna stopa składki, która jest zależna od wieku kredytobiorcy i wynosi:

  • 0,08% dla klientów w wieku 23-60 lat,
  • 0,19% klientów w wieku 61-70 lat,
  • 71-97 lat 0,37% dla klientów w wieku.

Inne ubezpieczenia do kredytów w Alior Bank

Dość szeroka oferta banku obejmuje także ubezpieczenia towarzyszące innym kredytom. Są to dwa kolejne produkty, gdzie właściwym ubezpieczycielem także jest PZU.

Ubezpieczenie na życie dla kredytobiorców może chronić klientów w wieku 18-80 lat, przy czym dla tych, mających więcej niż 69 dostępna będzie suma ubezpieczenia (równa wysokości kredytu) w wysokości maksymalnie 70 tys. zł. Młodsi mogą zaś ubezpieczyć się nawet na 250 tys. zł. 

Zakres tej polisy obejmuje: zgon, zgon wskutek nieszczęśliwego wypadku, niezdolność do samodzielnej egzystencji wskutek nieszczęśliwego wypadku. Świadczeniami są odpowiednio: suma ubezpieczenia, dodatkowe 50% sumy ubezpieczenia, suma ubezpieczenia. 

Co istotne, taka dostępna w Alior Bank polisa do kredytu może być nabyta zarówno bezpośrednio, jak i direct bądź przez telefon. W tym drugim przypadku maksymalna suma ubezpieczenia spada do 100 tys. zł, a dla ryzyka śmierci obowiązuje sześciomiesięczna karencja, podczas której świadczenie może wynosić maksymalnie 20 tys. zł. 

Ubezpieczenie NNW Alior Bank

Drugie ubezpieczenie do kredytów gotówkowych to pakiet NNW i ochrona w razie utraty pracy dostępne dla klientów przed 70 rokiem życia. Maksymalna łączna suma ubezpieczenia wynosi 250 tys. zł.

Zakres obejmuje śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku, utratę pracy, albo — dla osób niezatrudnionych — hospitalizację wskutek nieszczęśliwego wypadku, zwrot kosztów eksploatacyjnych (kosztów utrzymania nieruchomości, maksymalnie 12 razy po 500 zł). 

Wyłączenia w obu produktach są typowe, oczywiście uważnie zapoznać się z nimi warto — m.in. tymi dotyczącymi okoliczności utraty zatrudnienia.