W BNP Paribas kupisz ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego w dwóch wariantach. Kredytobiorca może zabezpieczyć zobowiązanie nawet do dwóch milionów złotych. Jak wygląda ochrona i kto może się ubezpieczyć? Sprawdzamy!  

Dwa warianty ubezpieczenia w BNP Paribas

Kredytobiorca ma możliwość ochrony spłaty swojego zadłużenia na warunkach polisy oferowanej przez towarzystwo ubezpieczeń na życie Cardif. Ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wariantach: podstawowym, a także rozszerzonym dla osób, które nie ukończyły sześćdziesięciu pięciu lat. Czy warto je rozważyć?

Jeśli zależy nam na sumie ubezpieczenia powyżej miliona złotych, to na rynku ubezpieczeń nie ma zbyt wiele alternatyw. Można wziąć pod uwagę jeszcze polisę Metlife oraz Pru (dawniej Prudential). 

Rodzaj ubezpieczeniaWiek wstępuSuma kredytu
Pakiet H1 (rozszerzony)18 – 65do 2 000 000 zł
Pakiet H2 (podstawowy)18 – 65do 2 000 000 zł
Tabela 1. Szczegóły ubezpieczenia pod kredyt hipoteczny w banku BNP Paribas. Źródło: oferta na stronie BNP i OWU Cardif.

Na czym polega ochrona oferowana przez BNP Paribas i Cardif?

Jak już wspomniano, bank umożliwia uzyskanie ubezpieczenia w dwóch wariantach. Pierwszy to standardowa polisa na życie zabezpieczająca rodzinę przede wszystkim na wypadek zgonu ubezpieczonego; drugi rozszerza pulę zdarzeń o trwałą i całkowitą niezdolność do pracy, jej utratę, a także poważne zachorowanie. Dodatkowo pod pewnym warunkiem ubezpieczyciel zabezpiecza hospitalizację w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Warto podkreślić, że na nieco inną ochronę mogą liczyć osoby uzyskujące dochód z tytułu umowy o pracę lub stosunku służbowego, niż pozostali kredytobiorcy.

Polisa do kredytuPakiet 1H dla zatrudnionych na UoP lub z tytułu stosunku służbowegoPakiet H1 dla osób bez dochodu z tytułu UoP lub z tytułu stosunku służbowegoPakiet H2
ZgonTAK, ochrona na całym świecieTAK, ochrona na całym świecieTAK, ochrona na całym świecie
Trwała i całkowita niezdolność do pracyTAK, ochrona na całym świecieTAK, ochrona na całym świecieX
Poważne zachorowanieTAK, ochrona na całym świecieTAK, ochrona na całym świecieX
Utrata pracyTAK, ochrona na terenie UEXX
Pobyt w szpitalu w następstwie NWJeżeli z tytułu poważnego zachorowania lub utraty pracy zostanie wypłacona SU, ochrona na terenie UEJeżeli z tytułu poważnego zachorowania zostanie wypłacona SU; ochrona na terenie UEX
Tabela 2. BNP Paribas ubezpieczenie na życie do kredytu od Cardif – zakres. Opracowane na podstawie OWU.

Możliwość ubezpieczenia kredytu nawet do dwóch milionów złotych

Ubezpieczenie tak dużego zobowiązania to niewątpliwie zaleta tego produktu. Warto jednak mieć na uwadze, że podczas wyliczania wysokości świadczenia dla zdarzeń ubezpieczyciel bierze pod uwagę liczbę kredytobiorców, którzy mają zostać objęci ochroną.

O ile w sytuacji, gdy ubezpieczony jest jeden, sprawa jest prosta – otrzyma on 100% świadczenia, o tyle w przypadku, gdy jest ich więcej (maksymalnie czterech), sytuacja przedstawia się następująco:

  • dla dwóch ubezpieczonych świadczenie wynosi 50% ustalonej kwoty,
  • dla trzech: 33,34%,
  • przy czterech, potencjalne świadczenie będzie wynosić 25% dla każdego kredytobiorcy.

Przed zakupem polisy warto więc zastanowić się, czy potencjalne odszkodowanie odpowiednio zabezpieczy nas na wypadek przejściowych problemów ze spłatą kredytu.

Polisa do kredytuSuma ubezpieczeniaDodatkowe informacje
Zgondo 2 000 000 złWysokość świadczenia jest równa iloczynowi SU obowiązującej w dniu śmierci.
Trwała i całkowita niezdolność do pracydo 2 000 000 złWysokość świadczenia jest równa iloczynowi SU obowiązującej w dniu śmierci.
Poważne zachorowaniedo 144 000 złOsoby uzyskujące dochód z UoP lub stosunku służbowego: 12 świadczeń. Pozostali: 24 świadczenia.
Wysokość świadczenia jest równa iloczynowi udziału procentowego oraz sumy 12/24 kolejnych rat kredytu. Wysokość jednego świadczenia maksymalnie 6000 zł
Utrata pracydo 36 000 złDo 6 świadczeń, każde maksymalnie 6000 zł. Wysokość świadczenia jest równa iloczynowi udziału procentowego oraz wysokości raty kredytu.
Pobyt w szpitalu w następstwie NWdo 108 000 zł Do 9 świadczeń na jedno zdarzenie i do 18 świadczeń w czasie trwania ochrony, każde maksymalnie 6 000 zł.
Tabela 3. BNP Paribas ubezpieczenie na życie do kredytu od Cardif – suma ubezpieczenia. Opracowane na podstawie OWU.

Ważne! Jeżeli do utraty pracy lub poważnego zachorowania dojdzie w ciągu pierwszych 60 dni od podpisania umowy, musimy liczyć się z symbolicznym wręcz świadczeniem – maksymalnie do 3000 zł za każde zdarzenie. 

Kupujesz ubezpieczenie na życie w BNP Paribas? Na to uważaj!

W przypadku wystąpienia następujących zdarzeń: śmierć, trwała niezdolność do pracy, poważne zachorowanie i hospitalizacja ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do niewypłacenia odszkodowania, jeżeli do sytuacji dojdzie w wyniku działań wojennych, zamieszek, skażenia chemicznego lub radioaktywnego.  

Ponadto ubezpieczony nie może liczyć na pieniądze, jeżeli zdarzenia te będą wynikiem usiłowania lub próby usiłowania przestępstwa, działania niezgodnego z prawem, a także, gdy ubezpieczony będzie pod wpływem środków odurzających lub alkoholu. 

Standardowo, w przypadku śmierci ubezpieczonego, ubezpieczyciel nie wypłaci rodzinie odszkodowania, jeżeli do zgonu dojdzie w wyniku samobójstwa lub próby samobójczej w ciągu dwóch pierwszych lat trwania ochrony oraz za każdym razem, gdy dojdzie do podwyższenia sumy ubezpieczenia.

Utrata pracy – kiedy nie otrzymamy pieniędzy?

Jeśli zdecydujemy się na pakiet rozszerzony, w sytuacji utraty przez nas pracy, ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania w pięciu przypadkach:

  • gdy sami zechcemy rozwiązać umowę (chyba że nastąpi to z winy pracodawcy),
  • jeśli do utraty pracy dojdzie przed dniem rozpoczęcia obowiązywania ochrony,
  • gdy do rozwiązania umowy dojdzie z winy pracownika (chyba że zwolnienie nastąpi w związku z poważną chorobą ubezpieczonego),
  • jeżeli umowa zostanie rozwiązana za porozumieniem stron (wyjątkiem jest utrata pracy niezwiązana bezpośrednio z pracownikiem, np. upadłość przedsiębiorstwa, likwidacja stanowiska, ograniczenie liczby pracowników),
  • jeśli umowa zostanie rozwiązana w związku z upływem terminu, na jaki została zawarta.

Kompletna lista wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela dostępna jest w dokumencie OWU produktu – warto skrupulatnie ją przeanalizować przed wizytą w banku.

Jak kupić ubezpieczenie na życie do kredytu w BNP Paribas?

Ubezpieczenie w BNP Paribas możemy kupić już podczas zawierania umowy kredytowej lub w dowolnym innym momencie, do czasu spłaty zadłużenia. Jeśli nasze zadłużenie nie przekracza pół miliona złotych (a nasze zdrowie lub styl życia nie podwyższają ryzyka ubezpieczeniowego), możemy liczyć na standardową procedurę zakupu polisy. W przypadku wyższych sum kredytu, towarzystwo ubezpieczeniowe Cardif wymaga bardziej szczegółowych informacji dotyczących naszego zdrowia. 

I tak, jeżeli chcemy ubezpieczyć zadłużenie do 700 000 zł, zostaniemy poproszeni o wypełnienie szczegółowego kwestionariusza medycznego. Zadłużenie do 900 000 zł dodatkowo wymagać będzie badania medycznego.

W przypadku ubezpieczenia kwoty od 900 000 zł do 1 200 000 zł ubezpieczyciel poprosi jeszcze o wykonanie badania krwi, badania moczu i badania układu krążenia.

Najbardziej kompleksowe badania będzie musiał natomiast przejść klient, który zechce ubezpieczyć kredyt powyżej półtora miliona do dwóch milionów złotych. W takiej sytuacji, oprócz wyżej wspomnianej diagnostyki, trzeba będzie jeszcze wykonać: spirometrię, test HIV, a także wypełnić kwestionariusz oceny finansowej.

Aby kupić ubezpieczenie, wystarczy zamówić na stronie internetowej BNP Paribas rozmowę z agentem ubezpieczeniowym. Można również udać się do najbliższej nam placówki banku.

Masz już kredyt i szukasz alternatywy dla tej polisy? Wypełnij formularz na naszej stronie, a doradca przedstawi Ci rzeczywiście najkorzystniejsze oferty dopasowane do Twoich potrzeb.